загрузка...
 
Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" ; План рахунків бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів"

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" призначено для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.

За кредитом рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом - їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

30

"Каса"

16

"Довгострокова дебіторська заборгованість"

31

"Рахунки в банках"

 

70

"Доходи від реалізації"

30

"Каса"

74

"Інші доходи"

31

"Рахунки в банках"

 

 

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

 

 

48

"Цільове фінансування і цільові надходження"
загрузка...