загрузка...
 
Клас 7. Доходи і результати діяльності ; Рахунок 70 "Доходи від реалізації"; План рахунків бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту

Клас 7. Доходи і результати діяльності

Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На рахунках цього класу, крім рахунку 76 "Страхові платежі", протягом звітного року за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом - щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати".

На рахунку 76 "Страхові платежі" узагальнюється інформація про надходження страхових платежів та їх повернення страхувальникам, із щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Рахунок 70 "Доходи від реалізації"

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу.

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" має такі субрахунки:

701 "Дохід від реалізації готової продукції"
702 "Дохід від реалізації товарів"
703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"
704 "Вирахування з доходу"

За кредитом субрахунків 701 - 703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); суми, які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" підприємства і організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

36

"Розрахунки з покупцями та замовниками"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

49

"Страхові резерви"

16

"Довгострокова дебіторськазаборгованість"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

30

"Каса"

68

"Розрахунки за іншимиопераціями"

31

"Рахунки в банках"

34

"Короткострокові векселі одержані"

76

"Страхові платежі"

79

"Фінансові результати"

36

"Розрахунки з покупцями тазамовниками"

97

"Інші витрати"

 

 

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

 

 

49

"Страхові резерви"

 

 

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

 

 

66

"Розрахунки з оплати праці"

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"

 

 

69

"Доходи майбутніх періодів"

 

 

76

"Страхові платежі"

 

 

79

"Фінансові результати"

 

 

97

"Інші витрати"
загрузка...