загрузка...
 
Рахунок 95 "Фінансові витрати" ; План рахунків бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту

Рахунок 95 "Фінансові витрати"

На рахунку 95 "Фінансові витрати" ведеться облік витрат фінансової діяльності підприємства.

Рахунок 95 "Фінансові витрати" має такі субрахунки:

951 "Відсотки за кредит"
952 "Інші фінансові витрати"

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

Рахунок 95 "Фінансові витрати" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

30

"Каса"

79

"Фінансові результати"

31

"Рахунки в банках"

 

 

50

"Довгострокові позики"

 

 

52

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

 

 

53

"Довгострокові зобов'язання з оренди"

 

 

60

"Короткострокові позики"

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"

 

 
загрузка...