загрузка...
 
4.3. Товарний асортимент та номенклатура
Повернутись до змісту
Наступне завдання товарної політики полягає у формуванні товарного асортименту та номенклатури.
Товарний асортимент - це сукупність асортиментних позицій товарів. Товарний асортимент характеризується:
шириною, яка визначає кількість запропонованих асортиментних груп;
глибиною, яка відображає кількість позицій у кожній асортиментній групі,
насиченістю, яка визначається загальною кількістю запропонованих товарів;
зіставлюваністю, яка відтворює те, наскільки тісно пов'язані між собою окремі асортиментні групи з огляду на кінцеве споживання, канали Розподілу, діапазон цін і т.п.
Асортимент можна нарощувати вгору і вниз. Мета нарощування вниз стримування конкурентів, наступ на них, проникнення на
Швидкозростаючі сегменти. Одним із прорахунків є небажання розширювати асортимент униз, щоб не втратити імідж фірми, що випускає дорогу продукцію. Мета нарощування вгору - отримати високі и зростання, притаманні верхньому прошарку ринку, підвищенням прибутків, позиціюванням з вичерпним асортиментом. При цьому ймовірні такі ризики:
конкуренти розроблять стратегії недопуску товару на ринок ті закріпляться на своїх позиціях;
конкуренти почнуть експансію на нижчі прошарки ринку! споживач сумніватиметься в якості нового товару;
торгові агенти будуть недостатньо компетентними і не зможуті працювати в умовах нового ринку.
Причини насичення асортименту:
прагнення отримати додатковий прибуток;
спроба задовольнити ділерів, що скаржаться на недосконалий асортимент;
прагнення задіяти невикористані потужності;
бажання стати провідною фірмою з вичерпним асортиментом. І товарна номенклатура - це сума асортиментних груп.


загрузка...