загрузка...
 
7.2. Непряме маркетингове ціноутворення
Повернутись до змісту
Непряме маркетингове ціноутворення - це політика підприємства стосовно знижок, торговельного кредитування, а також кондицій. Воно має на меті заохотити споживачів до тривалого контактування з підприємством щодо придбання його продукції, збільшення обсягів її збуту, поліпшення іміджу підприємства. При цьому непряме маркетингове ціноутворення спрямовується не тільки на осіб, підприємства чи організації, які купують дану продукцію для власного споживання чи використання, а й на різноманітні торговельно-посередницькі організації! які придбавають товари для наступного перепродажу й отримання власних прибутків.
Одним із найпоширеніших методів маркетингового непрямого ціноутворення є політика знижок. У маркетинговій практиці використовуються такі види знижок:
- кількісні - за придбання великої партії товару (в тому числі некумулятивні (на кожну окрему торговельну угоду між продавцем і купцем) і кумулятивні (на всі закупівлі, зроблені протягом певного су якщо їх сума перевищує зазначену в договорі). Знижка, яка надається а результатами річного обороту, має назву бонус;
касові - за оплату готівкою або за здійснення оплати до закінчення раніше визначеного терміну платежу (так зване сконто).
функціональні - знижка посередникові за виконання певних маркетингових функцій, що сприяють продажу товарів, наприклад, рекламування, вдале розміщення товару в магазині, проведення маркетингових досліджень, надання відповідної інформації товаровиробникові тощо;
торговельні - знижка посередникові (як правило, такому, що купує і продає товари) за здійснення ним торговельних операцій, нагромадження й утримання збутових запасів тощо;
сезонні - на товари, які пропонуються споживачам поза сезоном;
фінальні - на останню партію чи одиницю товару, який «залежався» на полицях і планується до заміни іншим, сучаснішим;
залікові - знижки на новий товар у разі повернення старого (наприклад, на нову модель автомобіля в разі повернення попереднього);
на вимогу важливого клієнта - для споживачів, які відіграють важливу роль у діяльності підприємства-товаровиробника (наприклад, постійно купують значну частку його продукції, а тому можуть вимагати відповідних знижок).
Кредитна політика підприємства - це визначення і безпосередня реалізація заходів із середньострокового кредитування відпускної ціни підприємством-товаровиробником за поставки виготовленої продукції.
Політика кондицій - це встановлення умов платежів і поставок, тобто основних положень договорів купівлі-продажу, які визначають асортимент, оплату та інші обов'язкові умови поставки продукції, відповідні цінові величини.


загрузка...