загрузка...
 
11.3. Логістика фізичного розподілу
Повернутись до змісту
У господарській практиці розвинутих країн широко розповсюджені нові методи доставки та розподілу товарів, які базуються на концепції логістики.
Товарорух, або маркетинг-логістика, - діяльність щодо планування, виконання та контролю фізичного переміщення всіх видів потоків, які упроваджують переміщення товару за обраним каналом від виробника до споживача з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.
Основне завдання маркетинг-логістики полягає в тому, щоб товар опинився там, де треба, і тоді, коли треба. Має бути вирішене питання: що важливіше для споживача: швидше чи дешевше? Ціллю маркетинг-югістики - одночасно максимізувати рівень обслуговування і мінімізувати витрати на розподіл товарів.
Логістика фізичного розподілу ґрунтується на чотирьох засадничих принципах:
1) координація - узгодження дій з розподілу для збалансування
вартості і рівня обслуговування споживачів;
2) організація товаропересування - налагодження руху товарних потоків;
точний розрахунок витрат на пересування і збереження товарів;
організація рівня обслуговування - спроможність логістичної системи задовольняти потреби споживачів за умовами часу, надійності,
зв'язку і зручності.
Якщо споживач робить замовлення через однакові інтервали часу, то підприємству доцільно визначити оптимальний розмір виконання замовлення за формулою:


Логістика передбачає надання споживачу різноманітних логістичних послуг. Логістичний сервіс неподільно пов'язаний з процесом розподілення. Він становить собою комплекс послуг, що надаються в процесі постачання товарів.

Усі роботи в сфері логістичного обслуговування можна виокремити в три основні види:
передпродажні послуги (інформування клієнта, планування необхідного рівня обслуговування, зберігання товару тощо);
послуги, що надаються під час продажу товарів (підбір асортименту, пакування, транспортування тощо);
післяпродажні послуги (гарантійне обслуговування, зобов'язання Розглянути претензії покупців, замінити товар і т.ін).


загрузка...