загрузка...
 
12.1. Система планування маркетингу
Повернутись до змісту
Планування діяльності підприємства дає можливість:
чітко сформулювати кінцеві цілі та завдання підприємства;
правильно розподілити наявні ресурси;
урахувати всі потреби цільових споживачів;
оцінити сильні та слабкі сторони підприємства;
ретельно розробити заходи для досягнення запланованого тощо. Маркетингове планування на підприємстві проходить такі стадії:
визначення маркетингових цілей як частини загальних стратегічних цілей (рис.31);

розробка стратегії маркетингу (табл.9);

розробка плану реалізації цієї стратегії.
Стратегічне планування - це управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідальності між цілями підприємства, його потенційними можливостями та шансами у сфері маркетингу.
Поняття плану маркетингу є комплексним і складається із сукупності таких планів:
план виробництва;
план випуску конкретного товару;
план ринкової діяльності.


загрузка...