загрузка...
 
ВСТУП
Повернутись до змісту
В умовах трансформаційної економіки особливого значення набувають питання підготовки фахівців у галузі управління персоналом підприємств та організацій для народного господарства України.
При цьому велика роль не тільки використовуваного зарубіжного, а й наявного накопиченого досвіду вітчизняними структурними підрозділами за роки переходу нашої держави до ринкових відносин.
Робота з персоналом — найважливіша функція управлінської діяльності менеджера. Серед багатьох проблем кадрової роботи найбільш насущними є:
науковий підхід до організації управління персоналом;
розробка методик проведення якісного відбору претендентів на відповідні посади;
кваліфіковане узгодження кадрової політики зі стратегічними цілями організації;
аналіз і оцінка роботи персоналу і т.д.
Перетворення форм і методів управління в підприємницьких структурах, спрямоване на розвиток підприємливості і творчості, стане ефективним у тому випадку, якщо буде здійснюватися кадрами, здатними на високому професійному рівні вирішувати завдання управління персоналом фірм, скеровувати трудовий потенціал працівників на досягнення мети організації. Керівники всіх рівнів повинні вміти розбиратися в основах кадрового менеджменту, уміти професійно оцінювати відносини, що складаються у командах, скеровувати роботу лідера таким чином, щоб це служило інтересам як організації в цілому, так і кожного її члена.
Даний навчальний посібник і є певною спробою узагальнення як зарубіжного досвіду, так і вітчизняної науки і практики роботи з персоналом в умовах ринкової економіки. Він призначений для використання в навчальному процесі при підготовці менеджерів персоналу в системі як вищої, так і середньої ланки сфери освіти, при перепідготовці практиків-керівників усіх рівнів, буде корисний і тим, хто цікавиться проблемами управління людськими ресурсами.
При підготовці даного посібника були використані джерела нормативно-правового характеру, монографії і розробки вітчизняних та зарубіжних авторів, а також матеріали періодичної преси, авторські напрацювання.


загрузка...