загрузка...
 
4. Організація кадрових службу торгівлі
Повернутись до змісту
Зростання ролі кадрових служб і кардинальна перебудова їхньої діяльності викликані корінними змінами економічних і соціальних умов, у яких нині діють торгові підприємства. Служба управління персоналом в однаковій мірі з іншими службами підприємства несе відповідальність за вирішення завдань по досягненню економічних і соціальних цілей торгового підприємства і його працівників.
Основними завданнями служби управління персоналом торгового підприємства є проведення активної кадрової політики на основі створення ефективної системи управління кадрами і соціальними процесами, забезпечення умов для ініціативної і творчої діяльності торгових працівників з обліком їхніх індивідуальних здібностей і професійних навичок, розробка разом з економічною службою матеріальних і соціальних стимулів, що тісно пов'язують економічну політику підприємства з внеском кожного працівника. Функції кадрової служби:
наймання, звільнення, розміщення кадрів;
ведення документації і звітності;
оформлення пенсій;
видача довідок;
контроль і облік робочого часу;
аналіз трудової дисципліни, плинності кадрів;
атестація персоналу;
розрахунок додаткової потреби в персоналі;
планування і вивчення руху кадрів;
розробка заходів дія перепідготовки, підвищення кваліфікації.
Служба управління персоналом формується з урахуванням чисельності персоналу і завдань, що стоять перед підприємством. У структурі відділів кадрів можуть створюватися різні сектори, бюро, групи (керівних кадрів і фахівців, робочих кадрів, зміцнення дисципліни, соціального забезпечення, роботи з молоддю і т.д.) або ж їхні функції покладаються на окремих виконавців. До складу відділів кадрів можуть входити інспектори по кадрах, менеджери по підготовці кадрів, соціологи, психологи, фізіологи, інші фахівці.
Нормативна чисельність працівників (Ч), необхідних для виконання всіх робіт з комплектування й обліку кадрів, визначається за формулою:

де: Т} — сумарна трудомісткість робіт, розрахованих за типовими
нормами за рік (квартал), годину; Кj — чисельність персоналу; Фп — фонд оплати праці.
Служби управління персоналом повинні бути укомплектовані фахівцями, здатними успішно вирішувати широкий спектр питань діяльності підприємства і разом з іншими службами активно впливати на ефективність роботи торгового підприємства.
Основними професійно значимими якостями організатора кадрової роботи є: пізнавальні, організаторські і комунікативні здібності, необхідні соціально-психологічні знання і навички. Як показують дослідження, проведені серед працівників кадрових служб різних підприємств, у тому числі і торгових, понад 70% робочого часу кадровиків займають безпосередні контакти з людьми. 95° о усіх функціональних обов'язків керівника кадрової служби повинні бути спрямовані на вивчення психології людини.
Практика показує, що рівень кадрової служби вище там, де дану ділянку очолює фахівець галузі, який пройшов необхідну спеціальну підготовку і має досвід керівної роботи.
Працівники служби управління торговим персоналом повинні:
добре знати трудове законодавство, методичні, нормативні матеріали, ідо стосуються роботи з персоналом; основи педагогіки, соціології і психології праці;
володіти сучасними методами оцінки персоналу, профорієнтаційної роботи, довгострокового й оперативного планування роботи з персоналом;
мати ясне уявлення про перспективи розвитку торгового підприємства, ринку, кон'юнктури; про основи наукової організації праці, виробництва й управління.
Досвід показує, що керівник служби управління персоналом торгового підприємства наділений широкими повноваженнями й активно впливає на політику підприємства, тому в даний час необхідна система підготовки і перепідготовки робочих центрів управління персоналом, оскільки практично немає спеціальних навчальних закладів, що готують фахівців з даного профілю.загрузка...