загрузка...
 
6. Вибір кандидата, визначення винагороди її адаптація
Повернутись до змісту
На основі аналізу результатів методів відбору керівник вибирає кандидата, що найбільше підходить для даної посади. Відділ людських ресурсів готує лист-пропозицію кандидату, що містить опис умов його роботи, підпорядкованість, величину за робітної плати, режим роботи, пільги, які надаються торговою організацією.
Після рішення про прийом складається контракт чи трудова угода.
Винагорода — це все те, що людина вважає цінним дія себе.
Керівник має справу з двома головними типами винагороди: внутрішньою і зовнішньою.
До внутрішньої винагороди відносяться почуття досягнення результату, змістовності, значимості виконуваної роботи.
До зовнішньої винагороди відносяться заробітна плата, просування по службі, символи службового престижу, додаткові виплати.
Щоб визначиш, як і в яких пропорціях потрібно застосовувати внутрішню зовнішню винагороду, адміністрація повинна встановити, які потреби її працівників.
Методи задоволення потреб вищих рівнів.
1. Соціальні потреби:
а) дайте працівникам таку роботу, що дозволила б їм спілкуватися;
б) проводьте з підлеглими періодичні наради;
в) не намагайтеся зруйнувати неформальні групи, якщо вони не завдають торговій організації реального збитку.
2. Потреби в повазі:
а) пропонуйте змістовну роботу;
б) заохочуйте досягнуті результати;
в) делегуйте підлеглим додаткові права і повноваження;
г) просувайте по службових сходинках;
д) забезпечуйте навчання і перепідготовку, що підвищує рівень компетентності.
3. Потреби в самовираженні:
а) давайте складну і важливу роботу, що вимагає повної від
дачі;
б) заохочуйте і розвивайте в підлеглих творчі схильності.
Принципи визначення винагороди.
Порівняння передбачуваної винагороди з потребами працівника і приведення їх у відповідність.
Принцип справедливого визначення винагороди в порівнянні з працівниками, що виконують аналогічну роботу. Стадії адаптації:
стадія ознайомлення;
стадія пристосування;
стадія асиміляції;
стадія ідентифікації. Види адаптації:
Соціально-психологічна адаптація.
Психофізична адаптація.
Професійна адаптація.


загрузка...