загрузка...
 
7. Методи виховання і нявчання персоналу
Повернутись до змісту
Під методами виховання розуміють способи взаємозалежної діяльності керівника і підлеглого, спрямовані на вирішення завдань по підготовці персоналу до трудової діяльності, виконанню різноманітних соціальних функцій. До основних методів виховання відносяться:
методи формування самосвідомості особистості;
методи стимулювання і мотивації діяльності й поведінки;
методи контролю й аналізу ефективності виховного процесу.
Традиційні методи навчання класифікуються по джерелах знань тих, кого навчають. Якщо слухачі одержують основну навчальну інформацію в процесі словесних міркувань навчальних
текстів чи навчальних посібників, то такі методи відносять до групи словесних.
Під наочними методами навчання розуміються форми засвоєння навчального матеріалу, що знаходиться в істотній залежності від застосовуваних у процесі навчання наочних приладь і технічних засобів.
До практичних методів навчання відносять форми оволодіння навчальним матеріалом на основі вправ, практичних і лабораторних робіт.загрузка...