загрузка...
 
1.5. Об’єкти і суб’єкти інформаційного маркетингу
Повернутись до змісту
Теорія маркетингових досліджень володіє декількома підходами до вивчення об’єктів і суб’єктів маркетингу.
Продуктивний підхід передбачає вивчення об’єктів маркетингової діяльності як конкурентів ІПП. Наприклад, маркетинг вторинних інформаційних продуктів: досліджуються джерела використаної первинної інформації, термін збирання її, форми подання вторинних інформаційних продуктів (друкована збірка, бібліографічна БД, статистичні звіти тощо), ступінь задоволення попиту на них, можливі канали реалізації, групи споживачів і т. ін.
Інституційний підхід передбачає досліджування суб’єктів інформаційного маркетингу, тобто інститутів або учасників маркетингової діяльності: виробників усіх типів, постачальників оптових і роздрібних, посередників, споживачів. Для кожного учасника визначаються його роль і місце в загальній структурі маркетингу залежно від продукту або послуги, що він виробляє, продає чи надає.
Поєднання першого та другого підходів для прийняття конкретних рішень і вироблення ділової стратегії інформаційної служби для практичного застосування їх — третій, управлінський, підхід.
Об’єкти інформаційного маркетингу. Об’єктами інформаційного маркетингу можуть бути: інформаційні проекти (проекти IT), для яких на етапі розроблення бізнес-плану необхідно проводити аналіз ситуації на ринку; конкуренти — виробники, посередники, продавці, їх асортимент, ціни, географія розташування, частка ринку тощо.
Об’єктами інформаційного ринку, а отже, і об’єктами інформаційного маркетингу є:
апаратні засоби: комп’ютери, комплектування, блоки безперебійного живлення, офісне устаткування, мережеве устаткування, засоби комунікацій, периферійна техніка, диски, дискети, матеріали;
програмні засоби: системне ПЗ, мережеве ПЗ, компресійні програми, антивірусні програми, інтерактивна графіка, електронні таблиці, редакторські пакети, прикладні пакети, засоби мультимедіа, засоби проектування ПЗ;
інформаційні продукти, БД;
інформаційні послуги: консалтингові, навчальні, впроваджувальні, супроводжувальні, ремонтні, посередницькі, торговельні, рекламні, інтерактивні, телекомунікаційні;
інформаційно-пошукові системні технології;
імена, адреси в Internet тощо;
фахівці в галузі виробництва та використання інформаційних продуктів і послуг.
Суб’єкти інформаційного маркетингу. У структурі індустрії інформації можна виділити таких суб’єктів:
виробників первинної інформації (книжок, газет, журналів, повнотекстових баз даних, відеотек і фонотек);
виробників вторинної інформації (покажчиків літератури, бібліографічних довідників, збірників, реферативних журналів, індексних і бібліографічних баз даних);
компанії та підприємства оптової і роздрібної торгівлі інформаційними продуктами та послугами, серед них різноманітні служби пошуку інформації, бібліотеки, інформаційні центри, інститути;
виробників (постачальників) технічних засобів обробки інформації;
виробників (постачальників) програмних засобів обробки інформації;
інформаційних посередників (брокерські фірми), Internet-провайдерів.
виробників (розробників) технологій обробки інформації, засобів комунікацій тощо.
Неперервний розвиток інформатизації економіки і суспільства зумовлює постійне оновлення і поповнення переліку об’єктів і суб’єктів інформаційного маркетингу, додавання їм нових якостей, функцій та можливостей.


загрузка...