Інформаційний маркетинг - ЄЖОВА Л. Ф.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. Уведення в інформаційний маркетинг

1.1. Особливості інформаційного виробництва

1.2. Сутність інформаційного маркетингу

1.3. Цілі та функції інформаційного маркетингу

1.4. Види інформаційного маркетингу

1.5. Об’єкти і суб’єкти інформаційного маркетингу

Розділ 2. Маркетингова інформація

2.1. Інформація в маркетингу

2.2. Типи маркетингової інформації та її джерела

2.3. Маркетингове середовище

2.4. Маркетингові інформаційні системи

Розділ 3. Економіко-математичні методи та моделі в маркетингу

3.1. Моделювання бізнесу

3.2. Статистичні методи обробки маркетингової інформації

3.3. Балансові моделі в маркетингу

3.4. Оптимізаційні моделі в маркетингу

3.5. Методи і моделі управління товарними запасами в маркетингу

3.6. Моделювання попиту і споживання в маркетингу

3.7. Моделі прогнозування купівельного попиту

3.8. Теорія масового обслуговування в задачах маркетингу

3.9. Теорія ігор у задачах маркетингу

3.10. Експертні системи

Розділ 4. Методи дослідження маркетингової інформації

4.1. Основні правила і напрями досліджень у маркетингу

4.2. Методи і засоби вимірювання в маркетингу

4.3. Проблеми достовірності первинної інформації

4.4. Організація вибіркових досліджень

Розділ 5. Проведення маркетингових досліджень

5.1. Планування процесу маркетингових досліджень

5.2. Визначення потреб в інформації та вибір методів її обробки

5.3. Обробка, передавання та використання результатів дослідження

5.4. Контроль маркетингових заходів

Розділ 6. Управління маркетинговою діяльністю

6.1. Системи управління маркетингом

6.2. Організація служби маркетингу, її структура

6.3. Функціональна структура

6.4. Структура, орієнтована на конкретні продукти і послуги

6.5. Структура, орієнтована на ринок

6.6. Структура, орієнтована на загальне керівництво

6.7. Матрична організаційна структура управління маркетингом

Розділ 7. Стратегія маркетингу

7.1. Загальні положення, стратегічне планування

7.2. Стратегічні завдання зростання підприємства ІОО

7.3. Загальна схема планування маркетингу

Розділ 8. Виробнича політика інформаційної фірми

8.1. Класифікація ІПП

8.2. Життєвий цикл ІПП

8.3. Продуктові та технологічні інновації в інформаційній галузі

8.4. Маркетинговий підхід у виробничій політиці українських інформаційних фірм

Розділ 9. Розподільна та рекламно-збутова політика інформаційної фірми

9.1. Особливості розподільної політики на інформаційному ринку

9.2. Особливості просування інформаційних товарів на ринок

9.3. Розподільна та збутова діяльність на інформаційному ринку Європи

9.4. Розподільна та рекламно-збутова діяльність в інформаційній галузі України

Розділ 10. Дослідження ринку інформаційних продуктів і послуг

10.1. Інформаційна індустрія та інформаційний ринок

10.2. Сегментація ринку ІПП

10.3. Український ринок ІПП

Розділ 11. Дослідження ринку апаратних засобів

11.1. Тенденції розвитку комп’ютерної індустрії в країні

11.2. Класифікація апаратних засобів

11.3. Світовий ринок ПК

11.4. Ринок апаратних засобів в Україні

Розділ 12. Дослідження ринку програмних засобів

12.1. Особливості ринку ПЗ

12.2. Класифікація програмних продуктів

12.3. Сегментація ринку ПЗ

12.4. Вибір цільового сегмента ринку ПЗ

12.5. Світовий ринок програмних продуктів

12.6. Ринок ПЗ в Україні

Розділ 13. Дослідження ринку інформаційних ресурсів і послуг

13.1. Формування та особливості ринку інформаційних ресурсів

13.2. Формування та особливості ринку інформаційних послуг

13.3. Особливості ринку інтерактивних послуг

13.4. Сегментація ринку інтерактивних послуг

Розділ 14. Дослідження ринку Internet-послуг

14.1. Класифікація Internet-послуг

14.2. Використання Internet у рекламній діяльності фірми

14.3. Використання Internet у збутовій діяльності фірми

14.4. Використання Internet у маркетинговій діяльності фірми

14.5. Послуги Internet-провайдерів

14.6. Перспективи розвитку світового ринку Internet-послуг

14.7. Ринок Internet-послуг в Україні

Розділ 15. Дослідження ринку маркетингових і консалтингових послуг

15.1. Сектор маркетингових послуг

15.2. Сектор консалтингових послуг

15.3. ІТ-консалтинг

15.4. Сектор навчальних послуг

Розділ 16. Дослідження ринку праці в інформаційній галузі

16.1. Інформатизація економіки і проблеми пошуку ІТ-персоналу

16.2. Ринок праці програмістів

16.3. Проблеми навчання

16.4. Оцінювання праці в інформаційній галузі

Розділ 17. Особливості конкурентної боротьби на інформаційному ринку

17.1. Передумови побудови бізнес-моделей конкурентоспроможності фірми

17.2. Класифікація конкуренції

17.3. Фактори успіху на інформаційному ринку

17.4. Параметри конкурентоспроможності

17.5. Розрахунок параметрів конкурентоспроможності

17.6. Вибір конкурентної стратегії фірми

Розділ 18. Ціноутворення в інформаційній галузі

18.1. Основні види ринкового ціноутворення і типи ринків

18.2. Особливості ціноутворення в інформаційній галузі

18.3. Цінова політика інформаційних фірм

18.4. Формування ціни виробником ІПП

Розділ 19. Ціноутворення на ринку інформаційних послуг

19.1. Особливості ціноутворення на ринку інформаційних послуг

19.2. Ціноутворення на ринку інформаційних ресурсів і послуг

19.3. Ціноутворення на ринку маркетингових послуг

19.4. Особливості ціноутворення на ринку консалтингових послуг

19.5. Ціноутворення на ринку консалтингових послуг

Розділ 20. Ціноутворення на ринку програмних продуктів

20.1. Особливості ціноутворення програмних продуктів

20.2. Методи визначення ціни на ПЗ

20.3. Порядок розрахунку ціни на ПЗ

20.4. Ліцензування програмних продуктів

20.5. Стратегія фірми щодо встановлення ціни на ПЗ

20.6. Правовий захист програмних продуктів

Розділ 21. Програмна реалізація методів маркетингових досліджень

21.1. Вимоги до програмних засобів маркетингу

21.2. Огляд пакетів, найчастіше використовуваних у практичній діяльності

21.3. Порівняльний аналіз пакетів і рекомендації щодо їх виборузагрузка...