загрузка...
 
7.3. Загальна схема планування маркетингу
Повернутись до змісту
Загальну схему планування маркетингу унаочнює рис. 7.2.

Залежно від обраної стратегії розвитку підприємства розробляються стратегія і тактика маркетингу і формуються заходи маркетингових програм.
Тактика маркетингу — це реалізація завдань підприємства на кожному ринку і по кожному продукту і послузі в конкретний період часу на основі стратегії маркетингу та оцінки поточної ринкової ситуації. При цьому проводиться постійне коригування задач відповідно до зміни кон’юнктурних та інших факторів (зміна індексу цін, загострення конкурентної боротьби, сезонне падіння попиту, зниження інтересу покупців до товару і т. ін.).
Найпоширеніші такі тактичні завдання:
розширити номенклатуру інформаційних продуктів і послуг на основі уточнених даних про попит на них;
посилити рекламну діяльність у зв’язку з падінням попиту на продукт;
знизити ціни на продукти і послуги для стимулювання збуту;
розширити асортимент сервісних послуг для споживачів інформаційних продуктів;
збільшити частку ринку у зв’язку зі скороченням обсягів продажу конкурентами;
удосконалити продукт або послугу відповідно до вимог конкретного ринку;
здійснити заходи зі стимулювання персоналу, що займається торговельними угодами і збутом ІПП.
У цілому тактика маркетингу має забезпечити:
сталий рівень прибутку;
активну діяльність комунікаційних служб на ринку;
швидке реагування на зміну ринкової ситуації;
ініціативність співробітників підприємства;
ужиття відповідних заходів на дії конкурентів;
коригування науково-технічної та виробничої діяльності підприємства відповідно до змін вимог споживачів.загрузка...