загрузка...
 
Висновки
Повернутись до змісту
Для характеристики зустрічних потоків іноземної валюти країни використовують інтегральний показник – баланс міжнародних розрахунків. Серед балансів міжнародних розрахунків виділяють:
-розрахунковий баланс, який характеризує співвідношення всіх заборгованостей і зобов’язань країни на певну дату;
-баланс міжнародної заборгованості, який показує співвідношення між закордонними активами та золотовалютними резервами країни з одного боку, і зобов’язаннями перед іноземними вкладниками з іншого;
-платіжній баланс як кількісне і якісне вартісне відображення масштабів, структури і характеру зовнішньоекономічних операцій країни.
Платіжний баланс тісно пов’язаний з процесом відтворення й на його стан впливають низка чинників. Тому досягти щорічну збалансованість валютних надходжень у країні й виплат іншим країнам практично неможливо. Ось чому розрізняють активне і пасивне сальдо платіжного балансу. Довгостроковість кожного з цих показників має для економіки країни негативні наслідки. Для попередження цих наслідків розвинуті країни узгоджують макроекономічну політику, координують свої платіжні баланси.


загрузка...