Міжнародний ринок грошей і капіталів

Розділ 1 Світова валютна система

1.1. Формування світової валютної системи

1.2. Європейська валютна система

1.3. Міжнародний валютний ринок

1.4. Валютний курс

1.5. Регулювання валютного курсу

Висновки

Розділ 2. Система міжнародних валютних розрахунків

2.1 Суть та особливості міжнародних розрахунків

2.2 Акредитивна форма розрахунків

2.3 Інкасова форма розрахунків

2.4. Інші форми та інструменти міжнародних розрахунків

Висновки

Розділ 3. Платіжний баланс

3.1 Економічна сутність платіжного балансу

3.2 Структура платіжного балансу

3.3 Чинники впливу на стан платіжного балансу

Висновки

Розділ 4. Світовий ринок золота.

4.1 Формування та розвиток світового ринку золота

4.2 Суб’єкти ринку та механізм торгівлі золотом

4.3 Міжнародний валютний фонд та інші міжнародні фінансові установи на ринку золота

4.4 Ринок золота України та перспективи його розвитку

Висновки

Розділ 5 Світовий ринок позичкових капіталів

5.1 Зміст світового ринку позичкових капіталів

5.2 Структура світового ринку капіталів

5.3 Види кредитних операцій

5.4 Вартість кредиту

5.5 Значення міжнародного кредиту

Висновки

Розділ: 6. Міжнародні банки і фінансові центри

6.1 Транснаціональні банки (ТНБ) – міжнародні фінансові посередники

6.2 Світові фінансові центри

6.3 Перебудова міжнародної фінансової системи

6.4 Небанківські фінансові структури

6.5 Міждержавні фінансові інститути

Висновки

Розділ 7. Світовий ринок цінних паперів

7.1 Основні інструменти фондового ринку

7.2 Найбільші світові фондові ринки

7.3 Первинне розміщення цінних паперів

7.4 Торгівля цінними паперами

7.5 Управління інвестиційним портфелем

Висновки

Розділ 8. Міжнародне страхування у сфері валютно-фінансових відносин

8.1 Страхування від валютних ризиків

8.2 Страхування іноземних інвестицій

8.3 Основні інститути міжнародного валютно-фінансового страхування

Висновки

Розділ 9. Міжнародний валютний фонд

9.1 Мета створення фонду і його інституційна структура

9.2 Формування капітальних ресурсів МВФ

9.3 Механізм надання кредитів

Висновкизагрузка...