загрузка...
 
8.2 Страхування іноземних інвестицій
Повернутись до змісту
Послуги по страхуванню іноземних інвестицій надає Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (МАГІ), яке є членом групи Світового банку і було засновано 12 квітня 1988 року.
Завданням МАГІ є стимулювання іноземних інвестицій в країнах, що розвиваються шляхом:
-надання гарантій інвесторам проти ризиків, пов’язаних з переказом валюти, експропріацією, війною, громадянськими заворушеннями та порушенням умов контракту урядом країни, в яку був вкладений капітал;
-надання консультаційних послуг країнам, що розвиваються – членам агентства, по проведенню заходів, які б могли зробити ці країни більш привабливими для вкладання іноземного капіталу.
Страхування ризиків, пов’язаних з переказом валюти, захищає інвестора від збитків, пов’язаних з його неспроможністю конвертувати грошові кошти в місцевій валюті (доходи, сплачена сума боргу, проценти по боргу, капітал та інші платежі) для їх вивезення з країни. Інвестор отримає страхування на випадок затримок з отриманням конвертованої валюти у зв’язку з викликавшою це дією чи бездіяльністю уряду країни, що розвивається, у зв’язку з несприятливою зміною законів з обміну валют чи з погіршенням умов, які впливають на обмін і можливість вивезення іноземної валюти. Цей вид страхування не покриває девальвацію місцевої валюти.
Після отримання запланованих коштів у місцевій валюті МАГІ виплатить інвестору компенсацію в обумовленій гарантією валюті.
Страхування ризиків, пов’язаних з експропріацією, захищає інвестора від часткової чи повної втрати застрахованого капіталу в результаті дій уряду, від яких інвестор може втратити частину чи всі права на застраховані інвестиції. Страховка також покриває націоналізацію, конфіскацію і “приховану” експропріацію – серію послідовних актів уряду, які в підсумку стають еквівалентом експропріації.
Страхування можливе в обмеженому розмірі на випадок часткової експропріації, наприклад, конфіскації грошових коштів чи частини основних фондів. Страховка не поширюється на недискримінаційні заходи, які приймає уряд для здійснення своєї діяльності, дозволені законодавством.
При повній експропріації капіталу МАГІ виплачує номінальну вартість застрахованих інвестицій. При неповній експропріації грошових коштів чи основних фондів Міжнародна асоціація страхових досліджень (МАСД) виплачує застраховану частину грошових коштів чи номінальну вартість експропрійованих фондів. По позиках і гарантіях позик МАГІ надає страховку на суму позики і процент як на день компенсації, так і такий, що має бути виплачений в майбутньому.
Компенсація буде виплачена після того, як інвестор передасть МАГІ своє право на повну чи часткову власність в експропрійованих інвестиціях.
Страхування ризиків, пов’язаних з війною і громадськими заворушеннями, захищає інвестора від ушкодження, руйнування чи зникнення основних фондів в результаті війни чи громадських заворушень в країні, що розвивається. Страхування поширюється на випадок революції, повстання, військового перевороту, саботажу чи терористичних актів. При страхуванні інвестицій в основний капітал підприємства, МАГІ виплатить потерпілій стороні суму меншу номінальної вартості інвестицій і вартості заміни основних фондів. По ушкоджених основних фондах виплачується вартість їх ремонту. При страхуванні позик і гарантій по позиках МАСД виплатить потерпілій стороні суму позики і несплачений процент, якщо невиплати стали прямим наслідком збитків, нанесених основним фондам війною чи громадянськими заворушеннями.
Цей вид страхування покриває на термін до одного року випадки, які можуть перервати роботу над проектом і потягти за собою неможливість продовження роботи над цим проектом з фінансових міркувань. Виплата буде проведена тільки у випадку, якщо проект стане повністю збитковим і буде в розмірі номінальної вартості застрахованих інвестицій. При страхуванні позик та гарантій по позиках МАГІ виплатить потерпілій стороні суму позики і несплачений процент, якщо невиплати стали прямим наслідком призупинення роботи над проектом.
Страхування ризиків, пов’язаних з порушенням умов контракту, захищає інвестора від втрат, які виникли в результаті порушення умов чи розриву контракту з боку уряду країни, в яку був вкладений капітал. В цих випадках потерпіла сторона повинна спочатку отримати присудження збитків в Арбітражі. Якщо після відведеного в рішенні Арбітражу часу збитки не будуть відшкодовані, то МАГІ виплатить компенсацію.
МАГІ проводить страхування будь-яких нових інвестицій будь-якого члена МАГІ в будь-яку країну, що розвивається, яка є членом МАСД, додаткових інвестицій, направлених на розширення, модернізацію чи зміну капіталізації проекту або на придбання державних підприємств, які приватизуються.
Капітал, який інвестується, може бути в формі основного капіталу, позик, які надають власники акцій, чи гарантій позик, виданих власниками основного капіталу, якщо ці позики надаються в середньому на термін до трьох років. Позики для клієнтів, котрі не пов’язані з даним проектом, також можуть бути застраховані при умові одночасного страхування основного капіталу в цьому проекті. Страхування покриває і інші форми інвестування, включаючи технічну допомогу, контракти з надання послуг з менеджменту, угоди про ліцензування і про відкриття мережі підприємств при умові, що вони будуть укладені на термін не менший трьох років і оплата послуг буде безпосередньо залежати від доходності проекту.
Оскільки кінцевою метою діяльності МАГІ є забезпечення економічного зростання та розвитку, то проекти, які страхуються, повинні відповідати жорстким фінансовим економічним і екологічним вимогам. Вони також повинні допомагати країні, що розвивається, в створенні робочих місць, в технічному оснащенні виробництва і в розвитку експорту.
Максимальний розмір страхування по окремому проекту – 50 млн. доларів.
Застрахувати свої інвестиції може будь-який інвестор будь-якої країни – члена МАГІ, крім тієї країни, в яку вкладаються кошти. Корпорація може отримати страховку, якщо вона була зареєстрована чи проводить основну частину операцій в країні, яка є членом МАГІ, або якщо більшість власників цієї корпорації – юридичні особи країн, які є членами МАГІ. Державні підприємства можуть отримати страховку, якщо вони зайняті комерційною діяльністю.
Гарантії звичайно надаються на 15 років, але можуть бути продовжені до 20 років, якщо МАГІ визнає це необхідним. Термін контракту про інвестування, крім інвестування в основний капітал, звичайно відповідає терміну наданих гарантій. МАГІ має право розірвати контракт про надання гарантій тільки у випадку, якщо інвестор, отримавши страховку, порушує свої контрактні зобов’язання зі страхування. Інвестор може відмовитись від подальшого отримання страхування в день укладання контракту в будь-який рік, починаючи з четвертого року знаходження контракту в силі.


загрузка...