загрузка...
 
Висновки
Повернутись до змісту
Основна сфера діяльності банків – фінансовий ринок. Вони надають кредити, виконують платіжні операції й широке коло операцій з цінними паперами (імітування, торгівля ними за свій і чужий рахунок, зберігання тощо).
Теоретично фінансових посередників можна поділити на три групи:
-банківські інститути, куди включають не тільки комерційні та ощадні банки, але й різні небанківські установи типу позичково ощадних асоціацій, кредитних спілок. Найбільш поширеною формою фінансових посередників є комерційні банки;
-страхові інститути, пенсійні фонди;
-інвестиційні інститути, фінансові й трастові компанії.
Однак на практиці такий поділ носить умовний характер, оскільки загальною тенденцією є універсалізація банківських структур.
Діяльність ТНБ тяжіє до світових фінансових центрів. Сформувалась глобальна система світових фінансових центрів, які можна розділити на три групи. Найбільш потужні банківські системи мають країни з розвинутою економікою (США, Німеччина, Японія, Великобританія, Франція, Італія, Швейцарія, Голландія, Канада). Найбільш активними в міжнародному плані є банки США. Другу групу складають нові індустріальні країни Азії й Латинської Америки, банківська система яких представлена як власними фінансовими установами, так і філіями найбільших іноземних банків. Особливістю розвитку сучасної світової фінансової системи є швидке перетворення таких країн, як Китай, Південна Корея, Бразилія, Мексика в найбільші банківські держави світу. І до третьої групи відносяться країни, де відсутня потужна національна банківська система, але на їх території розміщено багато банків, які належать в основному країнам першої групи. Вони перетворилися в міжнародні фінансові центри в силу їх зв’язків не з національною економікою, а з ринками інших країн. Мова йде про банки в Гонконгу, Сінгапурі, Карибському басейні, Бахрейні.
Зміни, які відбуваються в Європі, ведуть до консолідації фінансових інститутів і створення потужних конкурентів найбільшим японським й американським фінансовим компаніям.
Міжнародні банки вирішують такі завдання: пропозиція широкого кола фінансових послуг, отримання доступу на ринки, реагування на ринкову кон’юнктуру і підвищення прибутковості.
Група Світового банку охоплює Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародну асоціацію розвитку (МАР), Міжнародну фінансову корпорацію (МФВ) і Міжнародне агентство з гарантування інвестицій (МАГІ). Ці організації призначені для надання фінансової підтримки найменш розвинутим країнам як на приватних, так і на державних засадах.


загрузка...