загрузка...
 
Висновки
Повернутись до змісту
Таким чином, проаналізувавши окремі моменти функціонування світового ринку позичкового капіталу, можна констатувати, що в умовах ринкової економіки він фактично виконує подвійну роль. З одного боку, міжнародний кредит сприяє рухові капіталів між країнами, зростанню міжнародного виробництва і обміну, трансформації грошових заощаджень одних країн в інвестиції в інших країнах, реалізації досягнень науково-технічного прогресу в світовій економіці, розвитку взаємовигідного співробітництва різних держав світу. З другого боку міжнародний кредит сприяє створенню і посиленню в країнах-боржниках вигідного для іноземних корпорацій та фірм економічного і політичного режимів і вивезенні звідти великих доходів у вигляді процентів і дивідендів.
Подальша доля сучасного світового ринку позичкових капіталів нерозривно пов’язана з появою інтеграційних груп, між якими прискорюється рух позичкового капіталу, з інтернаціоналізацією виробництва в глобальних масштабах, з діяльністю транснаціональних корпорацій і транснаціональних банків, які панують на національних і міжнародних ринках позичкових капіталів.


загрузка...