загрузка...
 
5.5. Аналiз небезпеки електричного замикання на землю
Повернутись до змісту
Електричне замикання на землю - це випадкове електричне з’єднання струмоведучих частин з землею або з неструмоведучими конструкціями чи предметами, які проводять електричний струм і неiзольовані вiд землi.
У випадку замикання на землю або на корпус заземленого обладнання вiдбувається розтiкання струму у землi (див. рис.5.15.). Розглянемо розподiл потенцiалу у зонi розтiкання струму Iз з пiвшарового заземлювача у однорiдному грунтi з питомим опором. Зоною розтiкання струму вважається зона землi, за межами якої електричний потенцiал, зумовлений струмами замикання на землю, може бути умовно прийнятий нулю. На практицi цю вiдстань приймають рiвною 20 м.
Потенцiал точки А на поверхнi грунту (або напруга цiєї точки вiдносно нескiнченно вiддаленої точки з нульовим потенцiалом) визначається за виразом

тобто потенцiал точки по мірі вiддалення її вiд землi зменшується по гіперболічному закону (рис.5.15). Максимальний потенцiал буде на поверхнi заземлювача при x=r0
В зонi розтiкання струму людина може опинитись пiд рiзницею потенцiалiв, наприклад, на вiдстанi кроку
Напруга кроку
- напруга мiж двома точками ланцюга струму (різниці потенцiалiв точок дотику), що знаходяться одна від другої на вiдстанi кроку, на яких одночасно стоїть людина(див. рис.5.15).:
Для розрахункiв величина вiдстані кроку приймається рівною 0, 8 м. Враховуючи опір взуття Rвз та опір розтiкання струму з нiг людини Rн повний опір людини
Rпов = Rh + Rвз + Rн = Rh,
Напруга кроку залежить вiд ступеню вiддалення людини вiд заземлювача, крутизни потенційної кривої, опіру взуття та основи на якій вона стоїть а також вiд вiдстанi кроку.
При замиканні на землю через корпус заземленого обладнання корпус також опиниться пiд потенцiалом заземлювача. У випадку дотику до корпусу людина виявляється пiд напругою дотику.
Напруга дотику
- напруга (різниця потенцiалiв) мiж двома точками ланцюга струму (рука, нога), яких одночасно торкається людина (рис. 5.16.).
При вiддаленнi вiд заземлювача напруга дотику збiльшується та досягає найбiльшого значення при вiдстанi бiльш 20 м вiд нього. При збiльшеннi опору взуття (використання діелектричних калош, ботiв), опру основи на якому стоїть людина (використання діелектричних килимів, пiдставок) напруга дотику зменшується. Напруга дотику зменшується практично до нуля при вирiвнюваннi потенцiалiв мiж точками дотику людини.загрузка...