загрузка...
 
Вступ
Повернутись до змісту
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо.
Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягається шляхом чіткої регламентації бюджетної діяльності через впровадження виваженої податкової політики.
В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться податковій системі.
Одним з першочергових завдань ринкової реформи в Україні є створення ефективної податкової системи, яка б забезпечувала розвиток народногосподарського комплексу країни, відповідним чином регулювала б економічні відносини.
Ефективність податкової системи визначається тим, наскільки цілеспрямовано вона вирішує комплекс завдань, пов'язаних з керованістю економіки, як системи, розвитком виробництва, підвищенням життєвого рівня населення.
Податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-розподільче завдання. Шляхом оптимального розподілу доходів суб'єктів підприємництва та громадян забезпечується дохідна частина бюджету, достатня для фінансування соціальних процесів та розвитку в цілому України та регіонів, зокрема.
Система оподаткування має бути побудована таким чином, щоб сприяти розвитку виробничої діяльності, посиленню таких стимулів, які б забезпечили «прорив» на пріоритетних напрямах економічного та соціального розвитку країни.
В залежності від проведення податкової політики державою податки можуть відігравати, крім суто фіскальної функції, роль стимуляторів або дестимуляторів економічних процесів у державі.
Податкова система є найвагомішим та ефективним інструментом регулювання фінансових відносин у державі.
Сьогодні податкова система України перебуває на етапі кардинальних перетворень — готується до прийняття Верховною Радою України проект Податкового кодексу України. В державі постійно проводилась політика зміни системи оподаткування, але, на жаль, не завжди продумана, економічно обґрунтована, та не завжди це відбувалось у комплексі з іншими фінансовими нововведеннями.
Характерним і дестабілізуючим фактором для України сьогодні є значна кількість податків, безсистемне надання пільг, значний податковий тягар, часті зміни податкового законодавства тощо.
Один із важливих чинників економічного зростання країни — модернізація та вдосконалення податкової служби України. Від технічного стану, кваліфікації фахівців та рівня комп'ютеризації служби залежить наповнення дохідної частини бюджету, що є запорукою добробуту населення та держави.
Головною метою цього навчального посібника є надання стислої характеристики діючої системи оподаткування, окреслення проблем та визначення шляхів удосконалення податкової системи, обґрунтування необхідності запровадження Податкового кодексу України та модернізації податкової служби держави.
Підготовка майбутніх фахівців, які будуть працювати в державній податковій службі України, фінансових органах, державних установах, організаціях та підприємствах, неможлива без теоретичних та практичних знань у галузі оподаткування.


загрузка...