Податкова система та шляхи її реформування - Данилов

Вступ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ

1.1. Оподаткування — один з найважливіших факторів розвитку ринкової системи

1. 2. Бюджетна система як головна ланка фінансової системи держави

1. 3. Податкова система — основа економічної системи

1. 4. Сутність податків

1. 5. Функції, які виконують податки

1. 6. Класифікація податків

1. 7. Елементи системи оподаткування

1. 8. Податкова політика держави

1. 9. Основні принципи формування податкової політики держави та побудови податкової системи

1.10. Становлення та розвиток податкової політики України як незалежної держави

1.11. Податкові системи в країнах з розвиненою ринковою економікою

ГЛАВА 2. ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ

2. 1. Нормативно-правові акти з питань оподаткування

2. 2. Адаптація податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу

2. 3. Необхідність та шляхи реформування податкового законодавства України

ГЛАВА З. ПОДАТКОВА СЛУЖБА

3.1. Податкова служба України та шляхи проведення її модернізації

3. 2. Податкові служби в розвинених країнах світу

З .3. Податкові служби в пострадянських країнах Податкові органи Казахстанузагрузка...