загрузка...
 
1. 3. Податкова система — основа економічної системи
Повернутись до змісту
Основні терміни та поняття: податкова система, бюджет, Зведений бюджет України, Державний бюджет України, республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, місцеві бюджети, бюджетна резолюція, бюджетний рік, державні цільові фонди, податки, збори, обов'язкові платежі, податок на додану вартість, акцизний збір, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, плата за землю.
Основою фінансової системи в кожній країні є податкова система, базою для створення якої є обсяги бюджетних видатків.
Податкова система — це сукупність встановлених в країні податків, зборів та обов'язкових платежів, які взаємопов'язані між собою, органічно доповнюють один одного та мають різну цілеспрямованість.
Податкова система повинна чітко визначити всю сукупність податків, зборів та обов'язкових платежів, їх форму та структуру, методи побудови і стягнення, постійно здійснювати фінансовий контроль за виконанням податкових зобов'язань.
Кожна держава в світі енергійно використовує свою податкову систему для регулювання ринку та грошового обігу.
Молода Українська держава протягом десяти останніх років створює свою власну податкову систему, яка враховує досвід інших країн, але не є простим його копіюванням. Адже податкова система кожної окремо взятої держави повинна відображати конкретні особливості країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню і внутрішню політику, географічне положення, кліматичні умови країни та безліч інших чинників. Ось чому форми оподаткування однієї країни суттєво відрізняються від форм оподаткування іншої, і в світі немає хоча б двох країн з повністю однаковими системами оподаткування.
У зв'язку з відмінністю діючих систем оподаткування України та різних країн світу, а також чинного податкового законодавства, відрізняються й структури доходів бюджетів зазначених країн.
Так, структура фактичних доходів Зведеного бюджету України у 1999 році, порівняно зі структурами доходів бюджетів США, Франції і Данії, характеризується такими показниками:


Досить цікавою є структура доходів бюджету Японії, яка характеризується великою кількістю податків.
Податки Японії можна розбити на три великі групи;
перша — прямі прибуткові податки з юридичних та фізичних осіб, питома вага яких складає 56 відсотків податкових надходжень до бюджету;
друга — прямі податки на майно, які складають 25 відсотків;
третя — прямі та непрямі споживчі податки, питома вага яких дорівнює 19 відсоткам.
Таке співвідношення цілком закономірно, якщо врахувати те, що значна кількість споживчих податків направляється до місцевих бюджетів Японії
Сучасна податкова система України повинна відповідати перехідному стану економіки, відбивати і формувати відносини між суб'єктами і їхніми інтересами, насамперед між державою, зацікавленою в одержанні фінансових надходжень, трудовим колективом, зацікавленим у підвищенні власних прибутків.
Основи та принципи формування системи оподаткування в Україні, перелік загальнодержавних та місцевих податків і зборів, а також права та обов'язки платників податків визначаються в Законі України від 18 лютого 1997 року № 77/97-ВР «Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування"», який сьогодні іншими словами можна назвати «Податковою Конституцією України». „
Названим законом, а також Законом України від Ї8 вересня 1991 року № 1562-ХІІ «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» закріплено вичерпний перелік існуючих в Україні податків, зборів та обов'язкових платежів.
Перелік включає не лише податки, а й обов'язкові платежі, які платники зобов'язані сплачувати до бюджету чи до державних цільових фондів. При цьому вони об'єднані в загальне поняття «система оподаткування».
Податки, збори та обов'язкові платежі встановлюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, сільськими, селищними та міськими радами.
У випадках, коли податки, збори та обов'язкові платежі встановлюються Верховною Радою України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські ради мають право встановлювати додаткові пільги в оподаткуванні в межах сум, які надходять до їх бюджетів.
Ставки, механізм стягнення податків, зборів та обов'язкових платежів, за виключенням мита, а також пільги в оподаткуванні не можуть бути встановлені та змінені іншими законами України, крім законів з питань оподаткування.
Мито стягується на підставі рішень уряду про застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів, прийнятих на базі діючого законодавства України.
Податки, збори та інші обов'язкові платежі, стягнення яких не передбачене Законом України від 18 лютого 1997 року №'77/97-ВР «Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування"», крім визначених Законом України від 18 вересня 1991 року № 1562-ХІІ «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» із змінами і доповненнями, сплаті не підлягають.
Зміни та доповнення до податкового законодавства відносно пільг, ставок податків, зборів і платежів, механізму їх сплати можуть вноситись не пізніше, ніж за шість місяців до наступного бюджетного року та набирають чинності з початку нового бюджетного року.
Будь-які податки, збори та обов'язкові платежі, які запроваджуються в Україні, обов'язково повинні бути включеними до переліку податків, зборів та платежів, передбачених Законом України від 18 лютого 1997 року № 77/97-ВР «Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування"».
Усі закони, які містять норми щодо оподаткування, повинні відповідати Закону України від 18 лютого 1997 року № 77/97-ВР «Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування"».
Податкова система України включає в себе такі загальнодержавні та місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі:
Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі):
податок на додану вартість;
акцизний збір;
податок на прибуток підприємств;
податок на доходи фізичних осіб;
мито;
державне мито;
податок на нерухоме майно (нерухомість);
плата (податок) за землю;
рентні платежі;
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
податок на промисел;
збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
збір за спеціальне використання природних ресурсів;
збір за забруднення навколишнього природного середовища;
збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
збір на обов'язкове соціальне страхування;
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;
збір до Державного інноваційного фонду;
плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.
фіксований сільськогосподарський податок;
збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.
Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі):
податок з реклами;
комунальний податок;
готельний збір;
збір за припаркування автотранспорту;
ринковий збір;
збір за видачу ордера на квартиру;
курортний збір;
збір за участь у бігах на іподромі;
збір за виграш на бігах на іподромі;
збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі;
збір за право використання місцевої символіки;
збір за право проведення кіно- і телезйомок;
збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;
збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;
збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
збір з власників собак.
Необхідно зазначити, що в суспільстві постійно відбуваються зміни і тому постійно проявляються певні недоліки існуючої податкової системи. Все це викликає необхідність постійного корегування податкового законодавства. Ось чому податкова система повинна бути мобільною та еластичною.
Проблема оподаткування, яка є однією з найболючіших проблем економічного сьогодення України, сягає своїм корінням в глибоку давнину. Історично склалося так, що податки були і залишаються невід'ємним атрибутом держави.
У наш час податки, з одного боку, забезпечують фінансову базу держави, а з іншого, що дуже важливо, — виступають головним знаряддям реалізації її економічної політики. Звичайно, держава має в своєму розпорядженні цілий ряд інструментів для вирішення протиріч, які виникають у суспільстві. Але провідне місце серед них посідає саме політика держави в галузі оподаткування.
Податки в руках держави повинні стати основним інструментом державного регулювання економіки, формування доходів бюджету, стимулювання науково-технічного прогресу, обмеження росту цін та рівня інфляції.
Податкова система повинна забезпечити гарантоване та стабільне надходження доходів бюджету, а також забезпечити державі можливість впливу на всі сторони соціально-економічного розвитку суспільства.
Ось чому держава й маневрує податками залежно від ситуацій, які складаються, впливаючи на різні сторони діяльності платників податків. Разом з тим податкова політика перебуває під постійним «тиском» платників, які здебільшого розглядають податки як засіб зменшення їхніх особистих доходів.
Таким чином, без налагодженої податкової системи не можливе існування держави.
Податкова система повинна включати в себе такі податки, збори та інші обов'язкові платежі, які б забезпечували стабільну фінансову базу держави. Без цього держава не в змозі безперервно фінансувати свої видатки.
В Україні найкращими помічниками держави в цьому плані є такі непрямі податки, як податок на додану вартість, акцизний збір та мито, а також такі прямі податки, як податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, плата за землю.
Так, питома вага лише податку на додану вартість у загальних надходженнях бюджету становила від 20,7 до 29,3 відсотка у 1996-1999 роках.

У загальній структурі доходів Зведеного бюджету України на 2000 рік питома вага податку на додану вартість становили 23,5 відсотка, податку на прибуток підприємств і плати за патент на деякі види підприємницької діяльності — 17,2 відсотка, податку на доходи громадян — 11,7 відсотка, акцизного збору з вітчизняних та імпортних товарів — 5,0 відсотків, зборів до державних цільових фондів — 8,2 відсотка.

Структура фактичного надходження платежів до Зведеного бюджету України станом на 1 липня 2000 року характеризується такими показниками:

Відповідно до Конституції України кожна юридична і фізична особа зобов'язана брати участь у фінансуванні державних видатків шляхом сплати податків, зборів та обов'язкових платежів у порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України. Це святий обов'язок кожного громадянина держави.
Суть, структура та роль системи оподаткування визначається податковою політикою, яка є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, виходячи з завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги та фінансові санкції, а також обов'язки та відповідальність, що виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава пред'являє єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні.


загрузка...