загрузка...
 
12.1. Завдання проведення торгів за проектами
Повернутись до змісту
До процесів виконання проекту належить і процес проведення торгів (тендерів) за проектами, включаючи процедуру підготовки пропозицій, вибору постачальників, заключення і контролю за виконанням контрактів. Конкурсні торги (тендери) — це спосіб закупівлі ресурсів. Торги (тендери) — спосіб замовлення, згідно з яким переможцем визначається учасник торгів, проведених відповідно до Порядку проведення торгів. Здійснення закупівель відбувається за такими напрямками:
Закупівля товарів, робіт, послуг у межах держзамовлення.
Закупівля в рамках реалізації проектів, що фінансуються за рахунок державних коштів.
Закупівля, яка здійснюється у межах проектів, які фінансують міжнародні фінансові організації.
Закупівля ресурсів для інвестиційних проектів у рамках проектного фінансування.
Щодо правового забезпечення проведення торгів існує Порядок проведення торгів відповідно до Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25 грудня 2002 року № 1455 "Про затвердження Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ" та "Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", затверджене Наказом Міністерства економіки України від 26 грудня 2000 року.
Участь у тендері не можуть брати сам замовник тендеру, його структурні підрозділи, його материнські та афілійовані компанії (особи). Афілійована компанія (особа) — компанія (особа), частка якої становить понад 10% у статутному фонді замовника; компанія (особа), що діє від імені замовника за відповідним дорученням, або компанія (особа), від імені якої діє замовник; компанія (особа), яка має у правлінні замовника 25% та більше голосів; компанія (особа), яка контролює діяльність замовника; компанія (особа), що контролюється замовником або спільно з ним перебуває під контролем третьої сторони; компанія (особа), з якою підписано договір про обслуговування тендеру.
Сам замовник, його структурні підрозділи, материнські та афілійовані компанії (особи), компанії, що надають консультаційні послуги замовнику, не можуть бути постачальниками товарів, виконавцями робіт чи послуг закупівлі у будь-якому відношенні.
Про заплановане проведення закупівлі замовник має надати оголошення не пізніше ніж:
5^ за 10 днів до проведення закупівлі шляхом проведення відкритих торгів для вже готових до використання товарів чи послуг, які не виробляються спеціально або за окремими специфікаціями замовника і для яких є постійно діючий ринок робіт та послуг; >- за 20 днів до проведення інших закупівель шляхом проведення відкритих або двоступеневих торгів чи процедури попередньої кваліфікації. Оголошення має бути надруковане у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та, за бажанням, в інших засобах масової інформації за формами, наведеними нижче. В Україні оголошення друкується у бюлетені "Вісник державних закупівель ". По проектах, які фінансуються за рахунок позик, кредитів і гарантій Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), повідомлення публікується у щомісячному бюлетені ЄБРР "Procurement opportunities". Світовий банк видає двічі на місяць бюлетень "Development Forum Business ".
Учасник торгів не допускається до участі у процедурі закупівлі у випадках, коли:
не виконані умови щодо права участі у тендері; учасник торгів у встановленому порядку визнаний банкрутом, чи стосовно нього порушено справу про банкрутство; фізичну особу, яка є учасником торгів, було засуджено за злочин, вчинений із корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку; посадову особу — учасника торгів, яку призначено відповідальною за здійснення процедури закупівлі, — було засуджено за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений із корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку. Причини відмови учаснику торгів в участі у процедурі закупівлі відповідно до цих умов зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі і протягом семи календарних днів із дня прийняття відповідного рішення повідомляються зацікавленому учаснику торгів.
До одержання тендерних пропозицій замовник власним наказом має створити тендерний комітет, який буде відповідати за організацію та проведення тендеру.
Членами комітету мають бути досвідчені працівники, які володіють відповідними знаннями в сфері закупівель. У випадку, коли співробітники замовника не мають необхідного знання чи досвіду роботи для оцінки пропозицій власними силами, замовник може залучити компетентних незалежних консультантів для надання допомоги.
Закупівля може здійснюватися шляхом таких процедур: відкритих торгів; закритих торгів (з обмеженою участю виконавців); двоступеневих торгів; запиту цінових пропозицій (котирувань); закупівлі в одного виконавця.
Замовник має право вимагати від учасників торгів надання інформації щодо їх відповідності кваліфікаційним вимогам, необхідним для виконання певних робіт чи послуг.
Кваліфікаційні вимоги зазначаються у документації, необхідній для здійснення процедури попередньої кваліфікації (якщо така процедура застосовується), тендерній документації чи інших документах, пов'язаних із поданням тендерних пропозицій.
Замовник має встановлювати рівні обґрунтовані вимоги до всіх учасників торгів.
Замовник може вимагати від учасників торгів надання тендерного забезпечення.
Забезпечення тендерної пропозиції на вибір учасників торгів може мати форму гарантованого банком чека чи акредитива банківської гарантії. Форма банківської гарантії має відповідати формі забезпечення тендерної пропозиції, включеної в тендерну документацію. Допускаються інші форми банківської гарантії, за умови їхнього попереднього схвалення замовником. Забезпечення тендерної пропозиції має зберігати свою дієвість протягом ЗО днів після закінчення терміну дії заявки або після закінчення будь-якого періоду продовження терміну дії тендерної пропозиції.
У випадку застосування тендерного забезпечення, замовник має зазначити у тендерній документації вимоги щодо надання тендерного забезпечення, його розмірів, форми, а також випадки, коли тендерне забезпечення не повертається учаснику торгів.
Розмір тендерного забезпечення має не перевищувати 1% очікуваної вартості у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 5% — у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.
Замовник відхиляє пропозицію учасника торгів щодо участі у процедурі закупівлі на будь-якому етапі у таких випадках:
учасник торгів надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам; учасник торгів не відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам.
За результатами проведення закупівлі замовником складається звіт за формами 3, 4, 5 та 6 .загрузка...