загрузка...
 
Аудит
Повернутись до змісту

Загальна мета аудиту полягає в тому, щоб переконатися, що правильні речі робляться належним чином. Однак історично і на сьогодні в центрі уваги аудиту — забезпечення того, щоб кошти витрачалися на законних підставах і правильно контролювалися. Фінансовий аудит і аудит відповідності вимогам закону дедалі більшою мірою доповнюються аудитом результативності та аудитом управлінської діяльності. Аудит результативності оцінює ефективність державних програм, проектів, напрямків діяльності та роботи організацій у досягненні їхніх цілей та виконанні завдань. Аудит результативності називають іще оцінкою результативності. Зростання поширеності аудиту результативності можна пов’язати із збільшенням уваги до бажаності і результативності діяльності бюджетних організацій та обізнаності у цій сфері. Для організації діяльності з досягнення результативності її аудит є суттєвим інструментом забезпечення життєздатності та результативності.
У центрі уваги аудиту управлінської діяльності перебуває ефективність та економічність діяльності. Часто він також приділяє увагу питанням загальної діяльності, програмам, проектам і конкретним напрямкам діяльності та організації як такої. Крім аналізу питань ефективності та економічності, аудит управлінської діяльності приділяє особливу увагу планам управління (стратегічним, управлінським та операційним), методикам та процедурам: перевірці, чи вони існують, застосовуються та сприяють досягненню бажаних результатів.
Рахункове бюро федерального уряду очолило розробку стандартів аудиту результативності та аудиту управлінської діяльності в урядових структурах (див., напр., Comptroller General of the United States, p. 2). У зв’язку з проникним характером міжбюджетного фінансування та занепокоєністю, яку розділяють органи влади всіх рівнів, ці практики широко розповсюджені, але на місцевому рівні застосовуються менше, а якщо вони там і застосовуються, то працівниками урядів штатів або федерального уряду. Проте, оскільки ці види аудиту безпосередньо пов’язані з основними функціями управління, орієнтованому на результат керівнику належить бути знайомим з цими практиками аудиту та працювати і здійснювати управлінську діяльність відповідним чином. Для керівника набагато краще самому здійснювати внутрішній аудит управлінської діяльності та результативності, намагаючись підвищити результативність, ніж щоб цей аудит здійснювався зовнішнім органом, який (за умови, що він залишиться після цього на своїй посаді) даватиме вказівки щодо підвищення результативності.
загрузка...