Бюджетування результативності - Річардом Ю. Зоді

РОЗДІЛ V. Бюджетування, зв'язок між фінансовим менеджментом та управлінням результативністю

Розділ 1. Передмова

Ієрархія стратегічного планування

РОЗДІЛ ІІ: процедури планування, програмування та бюджетування

Процедура планування

Процедура програмування

Процедури бюджетування

Розділ ІІІ. Цілі бюджетування

Альтернативні формати бюджету

Постатейний бюджет

Бюджет результативності

Програмний бюджет

Складання бюджету з нуля

Цикл бюджетування

РОЗДІЛ IV: Прогноз доходів та видатків

Основа для передбачень

Типи моделей

Прогноз на основі пропорційної зміни

Прогноз на основі ковзного середнього

Метод ліній трендів найменших квадратів

Аудит

Управління готівкою

Закупівлі

Персонал

РОЗДІЛ VI: Бюджетування, орієнтоване на досягнення мети: пошук відповідей

Методики бюджетних оцінок

Витрати

Загальні витрати

Вартість одиниці продукції

РОЗДІЛ VII. Альтернативні витрати та стратегія визначення витрат

Розробка альтернативних варіантів

Аналіз витрат та вигод

аналіз економічної ефективності

Аналіз корисності витрат

РОЗДІЛ VІІІ. Показники результативності та бюджетування

оцінка витрат на стратегію ( програму)

РОЗДІЛ ІХ. посування бюджету

Складання управлінських планів

Управління скороченням ресурсів

РОЗДІЛ Х. Бюджетування та повсякденна стратегічна результативність

РОЗДІЛ Х. Бюджетування та повсякденна стратегічна результативність

Операційні плани

Операційні плани

міжбюджетні відносини

міжбюджетні відносини

Оцінка результативності

Оцінка результативностізагрузка...