загрузка...
 
4.5. Формування та відображення фінансових результатів на АТП
Повернутись до змісту
Згідно з Планом рахунків усі підприємства для відображення доходів від автомобільних перевезень вантажів та пасажирів застосовують субрахунок 703.
Для збору об’єктивної інформації про фінансовий стан і результати діяльності на підприємствах необхідно вести відокремлений облік операцій з перевезення вантажів та пасажирів. Не менш важливо вести відокремлений облік реалізації послуг за пільговими і не пільговими перевезеннями.
Для ведення відокремленого обліку слід застосовувати субрахунки третього і четвертого порядку.
Відокремлений облік витрат на кожний вид перевезень, так само як і облік доходів, може бути досягнутий у результаті використання субрахунків (рахунків третього, четвертого порядку).
При перевезенні пасажирів в автобусах і легкових маршрутних автомобілях-таксі доходи відображаються за вирахуванням страхового внеску, який стягується з пасажирів міжобласних ліній.
У бухгалтерському обліку суми страхового збору не є доходом перевізника, оскільки вони надходять за агентським договором на користь страхувальника. Вони акумулюються до перерахування страхувальникові на субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”. Лише в тому разі, коли згідно з агентською угодою перевізник за оформлення страхових полісів отримує від страхувальника винагороду, сума винагороди буде вважатись доходом перевізника від послуг, що надаються, і обліковуватись на субрахунку 703.
Відображення фінансового результату автомобільних перевезень, робіт і послуг на рахунках бухгалтерського обліку наведено в таблиці 8.
Таблиця 8.
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з визначенням фінансового результату
Реалізація автомобільних перевезень
1. Здача в банк на інкасо рахунків за перевезення
361-703
2. Відображено внесення виручки від перевезення пасажирів в маршрутних автобусах, легкових маршрутних автомобілях-таксі, вантажних і легкових автомобілях.
301-703
Одночасно нарахована сума страхового внеску
301-685
3. Відображено суму ПДВ 703 641
4. Відображено відшкодування замовниками добових і квартирних витрат водіїв, залізничного тарифу 361 372
5. Здача в банк на інкасо рахунків за перегін нових і відремонтованих автомобілів. Шляхові перевезення вантажів 361 703
6. Відображено собівартість реалізованих автомобільних перевезеннях 903 23
7. Визначено фінансовий результат 791-703 903-791
Реалізація транспортно-експедиційних і навантажувально-розвантажувальних Робіт
8. Здача в банк на інкасо рахунків за роботу 361 703
9. Здача замовниками рахунків за виконані роботи для зарахування на рахунок отриманих від них планових платежів 361 703
10. Відображено суму ПДВ 703 641
11. Списано витрати по реалізованих роботах 903-23
12. Визначено фінансовий результат від реалізації робіт 79-703; 903-79
Реалізація послуг нетранспортного характеру
13Відображено реалізацію стороннім покупцям продукції допоміжним виробництв, матеріалів, палива для легкових автомобілів, які використовуються на умовах прокату 361 703
14 Відображено суму ПДВ 703 641
15 Списано фактичні витрати 903 20, 23
16 Визначено фінансовий результат від реалізації послуг нетранспортного характеру 791-703; 903-791загрузка...