Бухгалтерський облік в галузі народного господарства - Левицька

1. Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

2. Облік оприбуткування товарів

3. Облік реалізації товарів за різними формами оплати

4. Облік повернення товарів, уцінки товарних запасів на кінець звітного періоду

5. Облік витрат, пов’язаних із здійсненням торгівельної діяльності

2.1. Загальні принципи організації обліку на підприємствах громадського харчування

2.2. Облік типових операції діяльності підприємств громадського харчування

3.1. Особливості ведення бухгалтерського і податкового обліку в житлових організаціях

3.2. Фінансовий облік типових операцій житлового господарства

4.1. Облік надходження транспортних засобів на АТП

4.2. Облік оренди транспортних засобів

4.3. Облік бланків транспортної документації

4.4. Облік витрат діяльності автотранспортних підприємств

4.5. Формування та відображення фінансових результатів на АТП

5.1. Особливості обліку будівельно-монтажних робіт (БМР)

5.2. Облік наявності та руху запасів

5.3. Облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт

6.1. Регулювання трудових відносин та оплати праці працівників сільськогосподарського виробництва

6.2. Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві

1. Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

2. Облік оприбуткування товарів

3. Облік реалізації товарів за різними формами оплати

4. Облік повернення товарів, уцінки товарних запасів на кінець звітного періоду

5. Облік витрат, пов’язаних із здійсненням торгівельної діяльності

2.1. Загальні принципи організації обліку на підприємствах громадського харчування

2.2. Облік типових операції діяльності підприємств громадського харчування

3.1. Особливості ведення бухгалтерського і податкового обліку в житлових організаціях

3.2. Фінансовий облік типових операцій житлового господарства

4.1. Облік надходження транспортних засобів на АТП

4.2. Облік оренди транспортних засобів

4.3. Облік бланків транспортної документації

4.4. Облік витрат діяльності автотранспортних підприємств

4.5. Формування та відображення фінансових результатів на АТП

5.1. Особливості обліку будівельно-монтажних робіт (БМР)

5.2. Облік наявності та руху запасів

5.3. Облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт

6.1. Регулювання трудових відносин та оплати праці працівників сільськогосподарського виробництва

6.2. Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарствізагрузка...