загрузка...
 
4. Облік повернення товарів, уцінки товарних запасів на кінець звітного періоду
Повернутись до змісту
Повернення товарів
При поверненні товарів здійснюється облік:
1. Повернення коштів покупцям Дт 704 – Кт 301, 311.
2. Сторнування нарахованого при продажу ПДВ Дт 641 – Кт 704.
3. Віднесення суми повернення без ПДВ на збитки Дт 791 – Кт 704.
4. Оприбуткування повернутих товарів Дт 281 – Кт 902, Дт 902 – Кт 791.
Уцінка товарів
В кінці звітного періоду товари підлягають переоцінці у випадку, якщо їх чиста вартість реалізації (ЧВР) не дорівнює собівартості придбання.
Якщо ЧВР менша від собівартості товарних запасів-приймається значення меншої величини Дт 946 – Кт 281.
При наступному перевищенні ЧВР над справедливою вартістю проводиться дооцінка на суму попередньої уцінки Дт 281 – Кт 716.


загрузка...