загрузка...
 
3.1. Особливості ведення бухгалтерського і податкового обліку в житлових організаціях
Повернутись до змісту
Державний житловий фонд, суспільний житловий фонд, фонд житлово-будівельних кооперативів, приватний житловий фонд, що належать громадянам на правах особистої власності, становлять систему належності житлового фонду, що склалася. Ця система закріплена в Основах житлового законодавства.
Цей фонд обслуговують житлово-експлуатаційні організації, основні вимоги до яких записані в Житловому кодексі України.
Відповідно до нового Плану рахунків, витрати житлової організації враховуються на рахунку 23 “Виробництво” з відповідними субрахунками, які житлова організація відкриває самостійно.
До доходів житлової організації зараховують:
- орендну плату;
- квартирну плату і відшкодування експлуатаційних витрат;
- надходження від підприємств і організацій за обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання;
- збори з орендарів за відшкодування експлуатаційних витрат;
- надходження від прийнятих на обслуговування будинків житлово-будівельних кооперативів;
- інші доходи.
Склад витрат підприємств житлового господарства затверджений Постановою №939. До нього входять такі статті:
- утримання обслуговуючого персоналу;
- утримання домогосподарства;
- амортизація (знос) основних фондів, крім житлового фонду;
- капітальний ремонт основних фондів, крім житлового фонду;
- поточний ремонт житлового фонду;
- експлуатація ліфтів;
- утримання апарату управління;
- інші прямі витрати.
Підприємства житлового господарства, пов’язані з утриманням будинків і при будинкових територій, включають до складу витрат тільки ті витрати, які підлягають відшкодуванню в складі тарифів на квартирну плату й експлуатаційних витрат орендарями.
Орендарі і квартиронаймачі, крім експлуатаційних витрат, оплачують також і цільові витрати, тобто витрати на комунальне обслуговування, через житлову організацію.
До цільових витрат належать:
- водопостачання;
- центральне опалювання;
- електропостачання;
- газопостачання;
- каналізація.
Облік доходів житлова організація веде на субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”. Прибутки від оренди не житлових приміщень враховуються на субрахунку 714 “Дохід від операційної оренди активів”. Облік витрат ведеться на рахунку 23 “Виробництво” з відкриттям субрахунку підприємством самостійно з подальшим списанням цих витрат на субрахунок 23 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”. Адміністративні витрати враховуються на рахунку 92 “Адміністративні витрати” і списуються безпосередньо на субрахунку 791 “Фінансовий результат від звичайної діяльності”.
Облік витрат і доходів з комунального обслуговування квартиронаймачів здійснюється окремо від витрат і доходів з квартплати на рахунку 23 “Виробництво” на окремому субрахунку, що відкривається самостійно підприємством. За дебетом цього субрахунку відображаються витрати житлової організації комунального обслуговування. У кредиті знаходять своє відображення цільові збори, нараховані квартиронаймачем на покриття цих витрат. Треба врахувати, що витрати на комунальні послуги мають бути повністю відшкодовані квартиронаймачами і орендарями, такі витрати і збори не відображаються на рахунках результатів діяльності житлової організацій.


загрузка...