загрузка...
 
4.2. Облік оренди транспортних засобів
Повернутись до змісту
Орендні операції проводяться на підставі договору оренди, укладання якого можливе лише із власником автомобіля або з особою, яка має належним чином оформлену та нотаріально завірену довіреність.
Технічний стан автомобіля відображається в акті технічного огляду, копія якого є невід’ємною частиною договору. До договору також додається акт приймання-передачі транспортного засобу.
Оскільки в договорі оренди зазначається вартість орендованого автомобіля, то для її визначення необхідно провести експертну оцінку.
Прийняті в оперативну оренду транспортні засоби обліковуються у орендаря за інвентарними номерами орендодавця і відображаються в бухгалтерському обліку наступними проводками (таблиця 4).
Таблиця 4.
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку орендованого автомобіля (операційна оренда)
Прийнято автомобіль в оперативну оренду 01 -
Нарахована орендна плата 92 685
Відображено ПДВ 641 685
Перераховано орендну плату 685 311

Автомобіль, переданий у фінансову оренду, включається до складу основних засобів орендаря і відображається у нього наступними записами (таблиця 5 ).

Таблиця 5.
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку орендованого автомобіля (фінансова оренда)
Отримано у фінансову оренду автомобіль за оцінкою, погодженою з орендодавцем
105
531
Відображено поточну заборгованість за об'єкт оренди
531
611
Сплачено орендну плату 377 311
Зменшено поточну заборгованість за фінансовою орендою
611
377
Нараховано амортизацію 91 131

При викупі орендарем транспортного засобу, як об’єкта фінансової оренди, після закінчення її терміну оренди, орендодавець на підставі документів на оплату кредитує рахунок 531 “Зобов’язання з фінансової оренди” в кореспонденції з рахунком 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” на залишкову вартість об’єкта оренди.загрузка...