загрузка...
 
Територіальний поділ праці : сутність, зміст та види. Концепція енерговиробничих циклів.
Повернутись до змісту
Територіальний поділ праці – це процес виробничої спеціалізації території, який зумовлений посиленням міжрегіональної кооперації, обміном спеціалізованою продукцією та послугами.
ТПП передбачає наявність просторового розриву між окремими стадіями виробництва, між виробництвом та споживанням. В основі ТПП лежать природні умови та ресурси, відмінності між народами.
Виділяються наступні різновиди ТПП:
а) генеральний – між країнами та окремими районами;
б) внутрішньорайонний – між промисловими вузлами і містами;
в) біля економічного центру (міста і т.д.);
г) постадійний, коли стадії виробничого процесу територіально роз’єднані;
д) фазовий – один і той же вид продукції надходить з різних місць;
е) епізодичний – непостійний обмін товарами між країнами та регіонами.
Одержання дешевого продукту в район з більш сприятливими природними і економічними районами сприяє їх спеціалізації. (Для визначення спеціалізації використовують ряд коефіцієнтів. Такі як, коефіцієнт локалізації – це відношення питомої ваги галузі району у виробництві району до питомої ваги відповідної галузі району в країні; коефіцієнт виробництва продукції району на душу населення, то що)
Енерговиробничі цикли – це сукупність виробничих процесів, які виникають співпорядковано, взаємообумовлено довкола основного процесу для даного різновиду енергії і сировини.
ЕВЦ мають наступні властивості: - територіальна стійкість сукупності; - типовість для схожих за природними і економічними передумовами розвитку районів;
Існуюча сучасна система ЕВЦ включає:
? пірометалургійний цикл чорних металів;
? пірометалургійний цикл кольорових металів;
? хіміко-металургійний цикл рідкісних металів;
? нафтоенергохімічний цикл;
? газоенергохімічний цикл;
? вуглеенергохімічний цикл;
? сланцеенергохімічний цикл;
? гірничо-хімічний цикл;
? лісоенергохімічний цикл;
? теплоенергопромисловий цикл;
? атомоенергопромичловий цикл;
? гідроенергопромисловий цикл;
? машинобудівний цикл;
? текстильно-промисловий цикл;
? рибопромисловий цикл;
? індустріально-аграрний цикл;
? гідромеліоративний індустріально-аграрний цикл;
? індустріально-будівельний цикл.


загрузка...