Розміщення продуктивних сил - Єрьомін

Предмет, методологія та завдання курсу

Систематизація основних термінів та визначень

Передумови розміщення продуктивних сил

Закономірності розміщення продуктивних сил

Принципи розміщення продуктивних сил

Фактори розміщення продуктивних сил

Територіальний поділ праці : сутність, зміст та види. Концепція енерговиробничих циклів.

Територіально-виробничі, портово-промислові комплекси, науково-технологічні зони .

Економічне районування України

Концепція регіональної політики

Теоретичні основи регіонального розвитку

Регіональні структури: вертикальні та горизонтальні зв'язки

Аграрний сектор та регіональна економіка

Регіональні аспекти державної тауково-технічної політики

Сутність та зміст економіки перехідного розвитку

Регіональна економіка: сутність та зміст

Управління інфляцією

Науково-технічний прогрес та науково-технічний потенціал

Економічні методи обгрунтування РПС

Аналіз ефективності розміщення виробництва

Трудові ресурси, національний склад та рівень життя населення

Населення міст та сіл

Соціальна інфраструктура

природо-ресурсний потенціал як економічна категорія

Методологічні основи та методичні прийоми визначення ефективності природо-ресурсного потенціалу

Економічна оцінка природо-ресурсного потенціалу

Галухева структура народного господарства

Економічне обгрунтування галузевого розміщення виробництва

Форми територіальної організації промисловості

Сутність та народно-господарське значення ПЕК

Вугільна промисловість

Нафтова промисловість

Газова промисловість

Електроенергетика

місце та значення металургійного комплексу в економіці країни

Чорна металургія

Кольорова металургія

Народно-господарське значення машинобудування

Галузева структура машинобудування

проблеми, перспективи мтруктурної перебудови машинобудування

Народно-господарське значення хіміко-лісового комплексу

Хімічна промисловість. Розміщення хімічної промисловості

Лісова та деревообробна промисловість

народногосподарське значення лісової промисловості

Промисловість будівельних метеріалів

Значення АПК у народному господарстві

Сільсько-господарське виробництво

Харчова та переробна промисловість

Значення галузі харчової промисловості. Розміщення та розвиток виробництва

легка промисловість

Роль машинобудування у виробництві товарів тривалого користування

Народно-господарське значення транспорту

Транспортна системи та види транспорту

Взаємодія з транспортними та інформаційними системами країн Європи

Донецький економічний район

Придніпровський економічний район

Східний економічний район

Центральний економічний район

Поліський економічний район

Подільський економічний район

карпатський економічний район

Причорноморський економічний район

Сутність міжнародного поділу праці. Основні потоки капіталу та робочої сили

Економічна інтеграція

Зовнішньо-економічна діяльність

Зони спільного підприємництва

Об'єктивні передумови економічного співробітництва з країнами СНД

Спільний економічний простій та еквівалентність обмінузагрузка...