загрузка...
 
Територіально-виробничі, портово-промислові комплекси, науково-технологічні зони .
Повернутись до змісту
Створення ТВК пов’язане з реалізацією довготермінових цільових регіональних проблем. Економічний район розглядається не лише як ланка народногосподарського комплексу, але і як велика територіально-виробнича система з потужним ресурсним потенціалом.
ТВК – це сполучення підприємств, для яких територіальна спільність є додатковим фактором ефективності за рахунок тривалості взаємозв’язків виробництва, скорочення транспортних витрат, раціонального використання ресурсів.
Існують три типи ТВК: монопродуктові, субпродуктові та поліпродуктові.
Для реалізації міжгалузевих народногосподарських програм створюють програмно-цільові ТВК.
Технополіси – це центри науково-технічної думки разом з передовими технологічно гнучкими промисловими підприємствами і комплексами. Зосередження технополісу для випуску науково місткої продукції на обмеженій території називається технопарком.
Основними напрямами технополісу є: машинобудування, медицина, морегосподарський комплекс, сільськогосподарське виробництво, екотехніка та охорона навколишнього середовища.
Економічний район – це територіально цілісна частина народного господарства країни, що має наступні ознаки:
спеціалізацію;
комплексність;
керованість.
Об’єктивною основою економічного району є ТВК.
Спочатку в Україні було фізико-географічне районування, а потім воно об’єктивно переросло у економічне районування.


загрузка...