загрузка...
 
Вступ
Повернутись до змісту
Проголосивши Декларацією про державний суверенітет України незалежність та самостійність в економічній сфері, Україна, поряд з іншими інститутами державності, започаткувала тим самим свою самостійну митну політику та митне законодавство. Його значення при здійсненні зовнішньоекономічних відносин та міжнародного співробітництва в інших галузях важко недооцінити, як і не треба переоцінювати. Цс пояснюється перерозподілом товарних ринків, необхідністю завоювати на них стійке становище, отримати вигоду від ринкових механізмів, наповнити споживацький ринок. Розвиток економічної активності населення України, різке посилення міграційних процесів та гуманітарних зв'язків, міжнародного туризму, у тому числі і його комерційних різновидів, дали поштовх для становлення митного права на нових засадах. У той же час прозорість кордонів створює передумови для економічних злочинів Й підриву національної економіки, що особливо активно проявляється в перехідний період.
Одними з перших економічних законів України стали Закон України «Про митну справу в Українській РСР» та Митний кодекс України1. Поступово митне право оформилось у відносно самостійну галузь законодавства, але й досі перебуває в процесі становлення. Одні норми відміняються, інші приходять їм на зміну. З прийняттям Верховною Радою України 20 грудня 2001 р. нового МК України суттєво розширено механізм правового регулювання митних відносин. Цей кодекс після врахування зауважень Президента України підписаний ним 11 липня 2002 р.2 Ним врегульовані відносини, що регулювалися раніше підзаконними актами, введено нові інститути митного права. Хоча домінуючим підходом в регулюванні відносин, що виникають при перетині кордону фізичними особами та при переміщенні через нього матеріальних і інтелектуальних цінностей, є відносини влади та підкорення (адміністративно-правові), але це не виключає і приватного регулювання деяких з них. Митне право є комплексною галуззю законодавства з переважаючими публічно правовими засадами регулювання згідно з адміністративним правом. Воно допускає деякі приватно правові механізми.
Запропонований читачеві посібник є відображенням нового еволюційного етапу становлення митного законодавства та митної справи в Україні і першим виданням після прийняття нового МК України. В основу структури посібника покладено МК України. Він включає основи державної митної політики та її пріоритети, специфіку, предмет, метод та структуру митного права, його співвідношення з базовими галузями права, основні принципи митного регулювання та митного контролю, правове положення та види митних органів, основні митні операції та типові порушення митного законодавства. Звертається увага на заходи профілактики та способи виявлення порушень митного законодавства.
Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів Ш—IV рівня акредитації з підготовки юристів. Але він буде корисним кожному, хто перетинає кордон та провозить речі, предмети та товари.
Викладення матеріалу ведеться з урахуванням накопиченого досвіду національного та міжнародного регулювання митних відносин, необхідності підсилення механізму їх позитивного регулювання. Оскільки це одне з перших видань, то автори виходили з необхідності підсилення пізнавального чинника.
У процесі підготовки використовувались всі доступні джерела та поради фахівців і теоретиків митної справи України та інших держав. Автор щиро вдячний їм за слушні поради та зауваження.
У посібнику використовуються загальноприйняті скорочення.
Велика подяка й членам сім'ї, які зробили свій внесок у технічну підготовку пропонованого посібника.


загрузка...