Митне право України

Вступ

РОЗДІЛ 1. МИТНА СПРАВА В УКРАЇНІ.

§1. Поняття митної справи.

§2. Започаткування та становлення митної справи.

§3. Зміст митної справи.

§4. Митна політика та її основні елементи.

§5. Принципи митного регулювання.

§6. Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елемента.

§7. Міжнародний обіг товарів і товарна номенклатура.

§8. Митна політика і міжнародна торгівля.

РОЗДІЛ 2. МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.

§1. Поняття митного права.

§2. Предмет митного права.

§3. Метод митного права.

§4. Принципи митного права.

§5. Система митного права.

§6. Удосконалення митного права.

§7. Митно-правові відносини.

§8. Джерела митного права.

РОЗДІЛ 3. МИТНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

§1. Митні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності.

§2. Державне регулювання діяльності митних органів.

§3. Правовий статус державної митної служби України .

§4. Регіональні митниці в Україні.

§5. Правовий статус митниць в Україні.

§6. Взаємодія митних органів з іншими державними органами.

§7. Міжнародне співробітництво у митній справі.

РОЗДІЛ 4. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСКАННЯ ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ.

§1. Митна територія і митний кордон України.

§2. Митний режим.

§3. Попередні операції.

§4. Принципи переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

§5. Переміщення громадянами товарів через митний кордон України.

§6. Товари, що не підлягають пропусканню через митний кордон України.

§7. Відомості, які оголошуються громадянами при переміщені через митний кордон товарів та інших предметів.

§8. Митні ліцензійні склади.

РОЗДІЛ 5. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ.

§1. Митний контроль та його місце в системі контролю.

§2. Види митного контролю.

§3. Форми митного контролю.

§4. Зони митного контролю.

§5. Здійснення митного контролю.

§6. Права і обов'язки суб'єктів митного контролю.

§7. Особливі режими митного контролю.

§8. Характеристика форм митного контролю.

§9. Особливі процедури митного контролю.

§10. Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності

РОЗДІЛ 6. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ НА ТРАНСПОРТІ.

§1. Загальні положення.

§2. Митний контроль на водному транспорті.

§3. Митний контроль на авіаційному транспорті.

§4. Митний контроль на залізничному транспорті.

§5. Митний контроль на автомобільному транспорті.

§6. Митний контроль на трубопровідному транспорті.

РОЗДІЛ 7. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ І МИТНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ.

§1. Поняття митного оформлення.

§2. Здійснення митного оформлення.

§3. Етапи митного оформлення.

§4. Митне декларування та порядок його здійснення.

§5. Форми митного декларування.

§6. Порядок митного декларування.

§7. Підприємницька діяльність з надання митних послуг.

РОЗДІЛ 8. МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ.

§1. Поняття і значення тарифного регулювання.

§3. Види і ставки мита.

§4. Порядок нарахування мита.

§5. Країна походження товару.

§6. Митні пільги.

§7. Митна статистика.

РОЗДІЛ 9. ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ.

§1. Поняття та види порушення митних правил.

§2. Контрабанда.

§3. Види адміністративних порушень митного законодавства.

§4. Поняття та види відповідальності за порушення митних правил.

§5. Види стягнень за порушення митних правил.

§6. Відповідальність митних органів України.

РОЗДІЛ 10. ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ У ПРОВЕДЕННІ ПО НИХ ДІЗНАННЯ.

§1. Митні органи як органи дізнання.

§2. Протокол про порушення митного законодавства.

§3. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства.

РОЗДІЛ 11. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ.

§1. Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил.

§2. Процесуальні дії.

§3. Підстави порушення справи про митні правопорушення.

§4. Терміни провадження про порушення митних правил.

§5. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення вимог митного законодавства.

§6. Оскарження та опротестування постанов та рішень митних органів у справах про порушення митного законодавства.

§7. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митного законодавства.

§8. Адміністративне затримання.

§9. Об'єднання та виділення справ про порушення митних правил.

§10. Експертиза в системі митного контролю

§11. Поняття, об'єкти, предмети митної експертизи.

§12. Правовий стан експерта.

§13. Вилучення товарів і транспортних засобів.

§ 14. Спрощена форма застосування стягнення при порушенні митних правил.

РОЗДІЛ 12. СЛУЖБА В МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ.

§1. Поняття митної служби.

§2. Принципи митної служби.

§3. Посадові особи митних органів України.

§4. Відбір на службу у митні органи України.

§5. Права посадових осіб митних органів України.

§6. Обов'язки посадових осіб митних органів України.

§7. Заборони і обмеження для посадових осіб митних органів.

§8. Проходження служби в митних органах.

§9. Правовий і соціальний захист посадових осіб митних органів.загрузка...