загрузка...
 
§4. Відбір на службу у митні органи України.
Повернутись до змісту
Відбір на службу у митні органи України здійснюється відповідно до чинного законодавства і професійних вимог до особи, яка претендує на ту чи іншу посаду. Під посадою в митних органах розуміється юридично визначений для даної особи обсяг функцій, знань і вмінь, правомочностей щодо реалізації компетенції відповідного митного органу.
На службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приймаються громадяни України, що досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я виконувати завдання, покладені на митну службу України. Для претендентів на посади в митних органах встановлено загальні і спеціальні вимоги. Наявність останніх пов'язується з тим, що кожна посада в митних органах є функціональною і взаємодіє із іншими. Іншими словами, наявність у митних органах спеціалістів різного профілю є запорукою виконання ними своїх функцій. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком до шести місяців.
Не можуть бути прийняті на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій України особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину. Відповідно службові особи митної служби України, визнані за вироком суду, що набрав законної сили, винними у вчиненні злочину, звільняються зі служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях України.
Правовий статус посади в митному органі містить перелік всіх функцій співробітників по даній посаді з орієнтацією на кінцевий результат діяльності митного органу чи певної його служби. Перелік посад і митних органах і вимоги щодо претендентів на них є уніфікованими і затверджуються Державною митною службою України.
Відбір на службу і митні органи здійснюється кадровою службою з урахуванням здобутої освіти та фаху, кваліфікації, стажу роботи за спеціальністю, стану здоров'я, моральних і ділових якостей. Приймаються до уваги рекомендації та характеристики.
Кадрові апарати в разі необхідності самі беруть активну участь у залученні до служби в митних органах відповідних спеціалістів, у тому числі й випускників вищих навчальних закладів. Варто відзначити, що на першому етапі формування митних органів укомплектування вакантних посад здійснювалось за рахунок осіб, що перейшли на службу в митні органи з міліції та звільнених у запас військовослужбовців. На сьогодні у структурі ДМС України функціонує Державна митна академія, яка цілеспрямовано готує спеціалістів для митних органів і в основному забезпечує потребу в них.загрузка...