загрузка...
 
§4. Терміни провадження про порушення митних правил.
Повернутись до змісту
Терміни провадження про порушення митних правил мають бути оптимальні і відповідати вимогам чинного законодавства.
Чинний МК України регламентації провадження у митних справах приділяє мало уваги. В більшій мірі це регламентується Кодексом про адміністративні правопорушення України. Відповідно до ст. 277 справа про адміністративні правопорушення розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Це ж правило продубльовано в ст. 389 МК України, де вказано, що справа про порушення митних правил розглядається в п'ятнацятиденний строк, з дня отримання органом або посадовою особою всіх необхідних для вирішення справи матеріалів. Втім, з огляду на те, що для встановлення істини потрібна значна кількість документів, часто справа затягується. Тому й виникає питання про продовження строків провадження у справі. Наприклад, справа про порушення митних правил стосовно ТОВ «Вольдія», яка була порушена Євпаторійською митницею 22 листопада 1998 p., припинена постановою судді Євпаторійського міського суду АР Крим 27 липня 1999 р.
Продовження строків провадження регламентується відомчими інструкціями. Продовжити строки провадження у справі може начальник митниці чи особа, яка його заміщає, за умови, що справа велася посадовою особою цієї митниці або підпорядкованого митниці митного поста до 6 місяців. Начальник митного управління, або особа, яка його заміщає, управі продовжити термін провадження до 12 місяців.
Продовження терміну провадження у справі виноситься мотивованою постановою.
Провадження у справі вважається закінченим:
— при передачі начальнику митного органу чи його заступникові для розгляду матеріалів посадовою особою, яка вела справу;
— при припиненні провадження у справі про порушення митних правил.


загрузка...