загрузка...
 
§1. Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил.
Повернутись до змісту
Встановлення обставин учинення порушення митного законодавства проводиться у процесі провадження. Завданнями провадження у справах про порушення митних правил є:
— виявлення та припинення правопорушень;
— своєчасне, всебічне повне та об'єктивне з'ясування обставин кожної справи;
— її вирішення відповідно до чинного законодавства;
— забезпечення виконання постанов у справах про порушення митних правил;
— виявлення причин та умов, які сприяли скоєнню митних правопорушень;
— вжиття заходів щодо їх усунення;
— запобігання правопорушенням та зміцнення правопорядку та законності;
— попередження порушення митних правил.
Таким чином, провадження у справах про порушення митних правил являє собою низку послідовно пов'язаних між собою процесуальних дій посадових осіб митних органів України, виконання яких ґрунтується на таких головних принципах.
По-перше, розгляд справи про митні правопорушення здійснюється на засадах рівності перед законом і митним органом (посадовою особою), який розглядає справу, всіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.
По-друге, справа про митне правопорушення розглядається відкрито. Це дає право піддавати розголошенню хід і результати розгляду справи, зміст рішення, ухваленого щодо неї. Законодавство навіть дозволяє розглядати справи про митні правопорушення безпосередньо в трудових колективах, за місцем навчання або проживання порушника. Це можна робити з метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження у таких справах. Але це буває дуже рідко.
По-третє, здійснюється прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні у справах про митні правопорушення. Це є надійною гарантією законності, можливості контролювати дії службових осіб митних органів, а також запобігання незаконним діям з їх боку.
По-четверте, проводиться збирання та оцінка доказів щодо порушень митних правил.
Порядок провадження у справах про порушення митних правил визначається МК України, а також законодавством України про адміністративні правопорушення — у частині, не врегульованій МК України. По суті це процесуальні дії, на які варто звернути увагу більш детально.


загрузка...