загрузка...
 
§5. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення вимог митного законодавства.
Повернутись до змісту
Справи про порушення вимог митного законодавства у більшій мірі розглядаються безпосередньо самими митними органами ст. 386 МК України. Разом із тим низку справ відповідно вилучено із відання митних органів. Так, усі справи про порушення вимог цього Кодексу, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, розглядаються районними (міськими) судами за місцем розташування митних органів, посадові особи яких здійснювали провадження у цих справах. Отже, лише самі суди уповноважені виносити рішення по суті. Але це зовсім не означає, що митні органі не здійснюють посередніх, а тим більше невідкладних процесуальних дій.
Від імені регіональних митниць та митниць справи про порушення митного законодавства розглядаються начальниками цих митних органів або їх заступниками, а від імені ДМСУ — посадовими особами Управління з організації боротьби з контрабандою та порушеннями вимог митного законодавства уповноваженими на це Головою особою або його заступниками.
Постанови у справах про порушення зазначених вимог, винесені посадовими особами Управління з Організації боротьби з контрабандою та порушеннями вимог митного законодавства, затверджуються Головою ДМСУ або його заступниками.
Начальник регіональної митниці або особа, яка його заміщує, має право передавати справу про порушення вимог митного законодавства для здійснення провадження з однієї підпорядкованої митниці до будь-якої іншої підпорядкованої митниці або доручати провадження у цій справі підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями інших вимог митного законодавства відповідної регіональної митниці
Посадова особа Управління з організації боротьби з контрабандою та порушеннями вимог митного законодавства має право передавати справу для здійснення провадження з однієї регіональної митниці, митниці до будь-якої іншої регіональної митниці, митниці або приймати цю справу до свого провадження.
Справа про порушення митного законодавства розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання посадовою особою митного органу або суддею матеріалів, необхідних для вирішення справи.
Така справа розглядається в присутності особи, яка притягається до відповідальності; або її представника. Відповідно митний орган інформує особу, яка притягається до відповідальності, про час та місце розгляду справи, як правило, відповідним письмовим повідомленням, якщо це не було зроблено під час вручення зазначеній особі копії протоколу про порушення митного законодавства.
У разі розгляду справи в суді про час та місце розгляду справи суд інформує особу, яка притягається до відповідальності, а також митний орган.
У справі про порушення митного законодавства орган, що розглядає справу згідно зі ст. 391 МК України, виносить одну з таких постанов (рішень):
1) про проведення додаткової перевірки;
2) про накладення адміністративного стягнення;
3) про закриття провадження у справі;
4) про порушення кримінальної справи про контрабанду.
У постанові (рішенні) про проведення додаткової перевірки зазначаються конкретні суб'єкти, завдання та строки перевірки. Ці дії не повинні порушувати права особи, шкодити господарській діяльності юридичної особи.
Справа про порушення митного законодавства розглядається суддею одноособово з винесенням одного з вищенаведених рішень.
У разі, якщо за результатами перевірки законності та обгрунтованості рішення суду у справі про порушення митного законодавства це рішення буде скасоване, а справа припинена, або накладене стягнення буде змінене, конфісковані товари, транспортні засоби, сума штрафу або її відповідна частина повертаються особі, яка притягалася до відповідальності, або її представникові. Якщо конфісковані товари, транспортні засоби неможливо повернути в натурі, повертається їх вартість за вирахуванням сум належних податків і зборів за ставками, що діяли на день конфіскації. Повернення грошових коштів, зазначених у цій частині, здійснюється органами Державного казначейства України з Державного бюджету України.
При поверненні сум штрафів, конфіскованих товарів, транспортних засобів або їх вартості виконавчий збір не сплачується.


загрузка...