загрузка...
 
§8. Митні ліцензійні склади.
Повернутись до змісту
Митні ліцензійні склади на території України створені відповідно до МК України та затвердженого наказом № 592 від 31 грудня 1996 р. ДМСУ «Положення про відкриття і експлуатацію митних ліцензійних складів»31 та іншими нормативними актами.
Митний склад — митний режим, за якого ввезені із-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без стягування мита та інших податків і без застосування заходів нетарифного регулювання й інших обмежень в період зберігання, а товари, які вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем з моменту початку митного оформлення митними органами України до фактичного вивезення за межі митної території України. При цьому зберігання товарів у режимі митного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного і обладнаного приміщення чи іншого місця — митного ліцензійного складу. Іншими словами, саме таке приміщення у поєднанні із спеціальним митним режимом зберігання в ньому товарів і визнається митним ліцензійним складом.
Митні ліцензійні склади надають послуги особам, що переміщують через митний кордон товари і транспортні засоби на підприємницьких засадах. Власниками митних ліцензійних складів є суб'єкти підприємництва, які в установленому порядку отримали ліцензію на право відкриття і експлуатації митного ліцензійного складу. Свої відносини із клієнтами вони будують на основі цивільно-правового договору.
Головними завданнями митних ліцензійних складів є:
— сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності України і її зближення з існуючою світовою практикою;
— створення умов для підготовки імпортних товарів для використання на території України;
— зниження витрат на переміщення товарів через митний кордон України.
Розрізняють митні ліцензійні склади відкритого і закритого типу. На митних складах відкритого типу зберігаються товари будь-якого товаровласника, а на митних складах закритого типу — лише власника митного складу.
До митних ліцензійних складів чинним законодавством встановлені певні вимоги. Так їх робота повинна бути організована таким чином, щоб ввезення і вивезення товарів здійснювалося з дотриманням митного законодавства, а порядок зберігання гарантував їх постійне перебування під митним контролем у режимі «митний склад» і виключав можливість надходження чи вилучення цих товарів поза митним контролем.
Як митний ліцензійний склад може виступати одне чи декілька спеціально визначених і обладнаних приміщень чи інших призначених для зберігання товарів в режимі митного складу споруд. Територія складу має бути огороджена. Якщо товари є великогабаритними або з інших причин не можуть зберігатися в приміщеннях митного складу, як виняток передбачена можливість їх зберігання на відкритих площадках за умови наявності добового посту охорони. До приміщень митних складів висуваються вимоги, що відповідають вимогам охоронної і протипожежної сигналізації, умовам для праці митників та ін. У складі повинні бути вантажно-розвантажувальні і транспортні засоби, складське обладнання, засоби зв'язку, оргтехніка, меблі, засоби обліку і контролю.
Митний склад може використовуватися тільки для зберігання товарів, які розміщуються в режимі митного складу. Для їх розміщення власник товару подає митному органу мотивовану заяву, в якій визначає мету розміщення товару і режим. Цей товар декларується шляхом заповнення вантажної митної декларації. Разом з нею митному органу подаються такі документи:
— договір на зберігання товарів на митному ліцензійному складі і зовнішньоекономічний контракт;
— транспортні та інші документи на товари, які ввозяться (накладні, коносаменти, специфікації, рахунки-фактури та інше);
— інші документи, які необхідні для здійснення митного оформлення і митного контролю.
З мстою збереження товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, з ними дозволяється проводити такі операції: очищення, провітрювання, сушку, створення оптимального температурного режиму зберігання, інвентаризацію, захист від корозії, фарбування. Окрім цього, дозволяється проводити операції щодо підготовки товарів до реалізації: переміщення товарів у межах ліцензійного складу з метою їх раціонального розміщення, подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, завантаження, розвантаження, перевантаження, прості операції з доукомплектуванням чи доведення до робочого стану, боротьба із шкідниками, тестування.
З митного складу товари випускаються в таких випадках:
— тимчасово, з наступним поверненням;
— для вільного використання на території України;
— для тимчасового використання на території України;
— для переробки на території України;
— за митний кордон України;
— для перевезення на інші митні ліцензійні склади, що знаходяться в зоні дії тієї ж самої митниці;
— для перевезення в інші митні органи для проведення митного оформлення згідно з митними режимами.
Митні склади ліквідуються у разі відміни чи анулювання ліцензії, або за заявою їх власників.


загрузка...