загрузка...
 
§7. Заборони і обмеження для посадових осіб митних органів.
Повернутись до змісту
Для співробітників митних органів України, як і для інших державних службовців, встановлено ряд заборон і обмежень. Так, відповідно до ст. 42 Конституції України їм заборонено займатися підприємницькою діяльністю особисто чи через довірених осіб. Відповідно посадові особи митної служби України не мають права:
1) займатися будь-якою підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності та медичної практики). Як і інший державний службовець, митник вправі мати педагогічну практику в загальноосвітніх та спеціальних закладах освіти, займатись науковою роботою, у тому числі входити в творчі колективи, займатися іншою творчою діяльність і бути суб'єктом права інтелектуальної власності;
2) входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, фінансово-кредитних установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що займаються підприємницькою діяльністю;
3) бути повіреним третіх осіб у митних справах;
4) використовувати своє службове становище для будь-якого не передбаченого законодавством України сприяння юридичним і фізичним особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної та іншої підприємницької діяльності.
Згідно з принципом аполітичності державної служби ст. 414 МК України встановлює, що службові особи митної служби України не можуть бути членами політичних партій. Вони не мають права організовувати страйки і брати участь у них, вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій.
Встановлені також обмеження в роботі, яка пов'язана зі здійсненням контролю за роботою близьких родичів. Посадові особи митних органів не можуть обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств — митних брокерів, митних перевізників, власників митних ліцензійних складів та складів тимчасового зберігання, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі родичі зазначених посадових осіб.
Вони також не можуть обіймати іншу посаду в державних органах і органах місцевого самоврядування. їм забороняється отримувати гонорари за публікації і виступи як співробітника митних органів. Втім, за виступи і публікації, що не пов'язані з посадовою діяльністю, дозволяється такі гонорари отримувати.
Забороняється отримувати від фізичних та юридичних осіб подарунки у вигляді будь-яких матеріальних цінностей, грошової винагороди, позики, послуг, засобів на оплату розваг і відпочинку, транспортних витрат чи послуг зв'язку. За тих же мотивів співробітники митних органів не можуть виїжджати у закордонні відрядження за кошт юридичних та фізичних осіб, а рівно у особистих справах за рахунок приймаючої сторони.
Посадовим особам митних органів забороняється використовувати засоби матеріально-технічного забезпечення та фінансові засоби, інформацію, що стала відома у зв'язку з виконанням своїх функцій з не посадовою метою, наприклад з особистою, у тому числі корисливою метою.
За загальним правилом співробітникам більшості країн світу заборонено приймати іноземні нагороди без дозволу глави держави. Як державним посадовим особам співробітникам митних органів заборонено організовувати страйки і брати в них участь. Вони не можуть використовувати посадове становище з політичною метою в інтересах чи певних політичних партій, чи інших об'єднань громадян. Співробітники митних органів не вправі засновувати політичні партії у митних органах, займатися політичною агітацією при виконанні посадових обов'язків. Іншими словами, під час виконання своїх обов'язків співробітники митних органів повинні притримуватися аполітичності, що зовсім не означає заборони симпатизувати і розділяти певні політичні погляди.загрузка...