загрузка...
 
Склад і структура ресурсів комерційного банку
Повернутись до змісту
Банківські ресурси — сукупність грошових коштів, що перебувають у розпорядженні банків і використовуються ними для здійснення активних та інших операцій. Операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси, називаються пасивними.
Для зручності банківські ресурси класифікують за різними ознаками:
І. За економічним змістом:
1) власні кошти, що складаються зі статутного, резервного та інших фондів, що створюються у процесі діяльності банку, нерозподілений прибуток банку;
2) кошти банків-кореспондентів;
3) кошти клієнтів на рахунках банків;
4) грошові заощадження населення, що формуються в результаті зменшення поточного особистого споживання населення;
5) міжбанківські кредити, включаючи кредити від НБУ;
6) цінні папери випущені;
7) інші ресурси.
II. За місцем мобілізації:
1) ті, що мобілізуються самим комерційним банком;
2) придбані в інших банках.
III. За можливістю прогнозування величини ресурсу:
1) ті, що піддаються безпосередньому прогнозуванню;
2) ті, що піддаються опосередкованому прогнозуванню.
IV. За джерелами утворення:
1) власні;
2) залучені (кошти, які банк залучає на вклади і депозити);
3) запозичені (кошти, які банк залучає шляхом випуску облігацій або міжбанківських кредитів).
V. За можливістю використання:
1) постійні;
2) тимчасові.


загрузка...