Банківські операції - Коваленко

Види та операції комерційних банків

Організаційна структура банку та управління ним

Порядок реєстрації комерційного банку

Ліцензування банківської діяльності

Склад і структура ресурсів комерційного банку

Формування власного капіталу банку

Операції по залученню вкладів і депозитів

Залучення ресурсів на міжбанківському ринку

Управління ресурсами комерційного банку

Аналіз власного капіталу банку

Економічна сутність пасивних операцій банку. Джерела формування ресурсів

Основи організації, способи і форми грошових розрахунків

Правила документообігу при здійсненні безготівкових розрахунків

Ведення рахунків клієнтів

Безготівкові міжгосподарські розрахунки

Міжбанківські розрахунки

Розрахунки з використанням платіжних карток

Організація готівкових грошових розрахунків

Характеристика та види векселів

Врахування та переврахування векселів

Кредити під заставу векселів

Авалювання та акцептування векселів банками

Інкасування та доміциляція векселів

Зберігання банками векселів клієнтів

Класифікація банківських кредитів

Умови кредитної угоди

Способи захисту від кредитного ризику

Позичковий відсоток та його диференціація

Процес кредитування клієнтів банку

Формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позичками комерційних банків

Особливості надання та погашення окремих видів кредиту

Аналіз кредитних операцій

Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів. Професійна діяльність на фондовому ринку

Поняття та види цінних паперів

Формування банківського портфеля цінних паперів та управління ним

Посередницькі операції комерційних банків на фондовому ринку

Ризики, властиві банківським інвестиціям

Банки в ролі андеррайтерів

Аналіз операцій банку з цінними паперами.

Поняття та види банківських інвестицій

Оцінка інвестиційних проектів, аналіз доцільності та ефективності інвестування

Довгострокове кредитування інвестиційних проектів

Аналіз не фінансових інвестицій банкузагрузка...