загрузка...
 
Довгострокове кредитування інвестиційних проектів
Повернутись до змісту
Банк може виступати учасником інвестиційного процесу за допомогою механізмів середньо - та довгострокового кредитування. Довгострокові кредити банку, як правило, є найпоширенішою формою такої участі. Використання банківського кредиту - - це потужний стимул для споживачів інвестицій якнайефективніше використовувати кошти, щоб забезпечити погашення кредиту та відсотків за користування ним.
За допомогою довгострокового кредитування можливо впроваджувати прямі інвестиційні заходи, здійснювати витрати на придбання елементів основного капіталу.
Об'єктами довгострокового кредитування можуть бути:
1) будівництво нових підприємств;
2) реконструкція, технічне переозброєння та розширення підприємств;
3) організація випуску нової продукції;
4) придбання науково-технічної продукції, інтелектуальних цінностей та інших об'єктів власності;
5) здійснення екологічних заходів.
Джерелами ресурсів можуть виступати власні кошти банку, державні кошти та залучені банком ресурси.
У процесі надання довгострокового кредиту потенційний позичальник, окрім стандартного пакета документів, подає за узгодженням з установою банку такі матеріали:
1) проектно-кошторисну документацію;
2) основні техніко-економічні показники проекту;
3) контракт на будівництво;
4) документи на право землекористування;
5) позитивне рішення екологічної експертизи.
На підставі поданих документів в установі банку проводиться комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника, а також попередня інженерно-економічна експертиза проекту. Фахівці банку визначають доцільність надання кредиту та його економічну ефективність.
Спеціалісти банку вирішують проблему потреби у довгостроковому кредитуванні шляхом визначення повної вартості витрат на впровадження заходів за умови, що кредит є єдиним джерелом фінансування проекту, або ж встановлення різниці між вартістю цих витрат і власними коштами позичальника, якщо існують інші джерела фінансування проекту. Видача довгострокового кредиту може здійснюватися одночасно або поетапно (в міру виконання будівельно-монтажних робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей тощо). Відсоткова ставка за кредит обумовлюється з урахуванням терміну позички, рівня ризику, кредитної історії клієнтів.
Загальний термін користування кредитом складається з нормативного часу здійснення витрат і часу, протягом якого цей кредит повертається банку.


загрузка...