загрузка...
 
Оцінка інвестиційних проектів, аналіз доцільності та ефективності інвестування
Повернутись до змісту
Банки, які спеціалізуються на фінансуванні інвестиційних проектів, звичайно мають справу з великою кількістю заяв і проектних пропозицій від компаній — спонсорів проектів. Тому необхідне створення системи відбору заяв на основі формальних і неформальних критеріїв. Спочатку здійснюється відбір на основі таких формальних ознак, як галузева належність проекту, розмір кредиту і загальна сума інвестицій у проект, ступінь обробки проекту (наявність техніко-економічного обгрунтування, бізнес-плану, технічної документації тощо), наявність гарантії або інших видів забезпечення платіжних зобов'язань позичальника по кредиту, тип інвестиційного проекту (нове будівництво, реконструкція, розширення). До неформальних критеріїв належать: комерційна життєздатність проекту, фінансовий стан позичальника, технічні, фінансові, екологічні та інші ризики реалізації проекту, професійна здатність позичальника втілити проект, державна підтримка проекту тощо. Західні банки попередній відбір проектних пропозицій називають «скрінингом» (sсгееning) — «просвічування» заяв, або експрес-аналізом. Попередній аналіз виконує не лише відбраковку заяв, а й встановлює зворотний зв'язок з метою уточнення заяви, її вдосконалення, реструктуризації проекту тощо.
Звичайно банки не займаються підготовкою проектів, але іноді вони роблять це. Вони беруть на себе підготовку проектів, якщо проводять агресивну політику, спрямовану на пошук високоприбуткових проектів. Банки беруть на себе ризик підготовки проекту в обмін на отримання ексклюзивних прав за проектом.
Найвідповідальніший етап проектного циклу в банку — оцінка інвестиційного проекту. Об'єктом оцінки інвестиційного проекту виступає документація, що належить до проекту:
*техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) інвестицій у проект або бізнес-план;
*фінансова звітність підприємства-заявителя, звіти фінансового аудиту;
* додаткові (щодо ТЕО) дослідження (звіти про корисні копалини, оцінка впливу проекту на навколишнє середовище, звіти технічних, енергетичних та екологічних аудитів, маркетингові дослідження тощо);
* контракти або проекти контрактів (на поставку машин і обладнання, підрядні роботи, поставку майбутнього проектного продукту);
* дозволи та ліцензії державних органів (на надровикористання, викиди в навколишнє середовище тощо);
*інші документи та матеріали.
Оцінка інвестиційного проекту оформлюється у вигляді оціночного докладу за проектом. Його структура може варіюватися в різних банках, але типовими розділами є:
1) резюме докладу;
2) оцінка фінансового та економічного стану підприємства-позичальника;
3) загальний опис інвестиційного проекту;
4) технічна та екологічна оцінки інвестиційного проекту;
5) оцінка організаційного плану роботи і управління інвестиційним проектом;
6) оцінка комерційної ефективності інвестиційного проекту;
7) оцінка основних ризиків за інвестиційним проектом;
8) план фінансування інвестиційного проекту;
9) рекомендації та висновки.
За представленим керівництву банку оціночним докладом приймається рішення відносно доцільності ведення переговорів.


загрузка...