загрузка...
 
Ризики, властиві банківським інвестиціям
Повернутись до змісту
Інвестиційні операції, як і кредитні, приносять основну частину доходів банку, а тому підлягають ризикам. Банківським інвестиціям властиві такі ризики:
1. Кредитний ризик — пов'язаний з імовірністю того, що фінансові можливості емітента знизяться настільки, що він виявиться неспроможним виконати свої зобов'язання щодо сплати основного боргу та доходів по цінних паперах.
2. Ринковий ризик — випливає з того, що за непередбачуваних обставин на ринку цінних паперів або в економіці привабливість цінних паперів як об'єкта грошових вкладень може бути частково втрачена, внаслідок чого їх продаж стане можливим лише за умови великої знижки.
3. Відсотковий ризик -- пов'язаний з тим, що зростання чи зниження відсоткових ставок негативно вплине на різницю між відсотковими доходами та відсотковими витратами.
4. Інфляційний ризик — імовірність того, що ціни на товари і послуги, що купуються банком, збільшаться або вартість активів банку буде зведена до нуля через зростання цін.
Основним методом зменшення ризику втрат є диверсифікація вкладень, коли капітал розподіляється між великою кількістю цінних паперів. При цьому цінні папери купуються різних видів, різних якостей, з різними термінами погашення. За допомогою диверсифікації неможливо повністю позбавитися ризику, але можна його зменшити.


загрузка...