загрузка...
 
Аналіз власного капіталу банку
Повернутись до змісту
Зміцнення ресурсної бази комерційних банків — одна з головних передумов подолання кризи української економіки, оскільки від цього великою мірою залежить розв'язання проблеми підвищення інвестиційної активності.
Дослідження діяльності комерційних банків необхідно починати з пасиву балансу, який характеризує джерела коштів і природу фінансових зв'язків банку, оскільки саме пасивні операції значною мірою визначають умови, форми і напрямки використання банківських ресурсів, тобто склад і структуру активів. Тому головною метою аналізу пасивних операцій комерційного банку є визначення ефективності формування ресурсної бази банку за зниження її вартості та підвищення фінансової стабільності.
Для досягнення цієї мети перед аналітиком постають такі завдання:
* аналіз структури пасивів за джерелами формування ресурсів (співвідношення власного капіталу та зобов'язань);
* визначення розміру власного капіталу, його структури та достатності;
* аналіз дотримання основних нормативів достатності капіталу;
* аналіз зміни статутного капіталу банку.
* дослідження та оцінка обґрунтованості розподілу прибутку;
* аналіз структури зобов'язань з позиції витратності та стабільності ресурсної бази.
* розроблення стратегії розширення клієнтської бази з метою здешевлення ресурсів;
* оцінка ділової активності банку щодо залучення ресурсів;
* розроблення прогнозу конкурентоспроможності та фінансового потенціалу банку.


загрузка...