загрузка...
 
Ведення рахунків клієнтів
Повернутись до змісту
Ведення банками рахунків клієнтів є необхідною передумовою та важливою складовою їх розрахунково-касового обслуговування Весь процес ведення рахунків умовно можна поділити на три стадії: відкриття, обслуговування, закриття рахунків.
Банки України можуть відкривати клієнтам чотири види рахунків:
*поточні;
* бюджетні;
*кредитні;
* депозитні.
Поточний рахунок відкривається підприємствам усіх форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам для зберігання коштів і здійснення розрахунків. Поточний рахунок призначений для обігу коштів до запитання. Кожне підприємство і його відокремлений підрозділ можуть відкривати один основний поточний рахунок, всі інші поточні рахунки цього підприємства вважаються додатковими. На основному рахунку обліковується заборгованість, яка списується у безспірному порядку. Номери поточних рахунків підприємство (їх власник) повинен повідомити в податкові органи, а також в банки, де відкриті інші рахунки.
Для відкриття поточного рахунку підприємство подає до банку пакет таких документів:
1) заява на відкриття рахунку, підписана керівником та головним бухгалтером підприємства;
2) копія свідоцтва про державну реєстрацію, посвідчену нотаріально;
3) посвідчена нотаріально копія зареєстрованого статуту;
4) копія документа, що підтверджує взяття підприємства на облік податковим органом;
5) картка із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахунково-касові документи;
6) нотаріально посвідчена копія документа про реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України.
При відкритті поточних рахунків відокремленим структурним підрозділам підприємства до установ банків додатково подаються ще й такі документи:
* копія положення про відокремлений підрозділ, посвідчена нотаріусом чи органом, який створив цей підрозділ;
* клопотання підприємства (органу), яке створило відокремлений підрозділ, про відкриття рахунку.
Фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, що працюють без створення юридичної особи, відкривають поточні рахунки на своє ім'я. Для цього вони подають до банків:
* заяву;
* копію свідоцтва про державну реєстрацію;
* картку із зразком підпису, посвідчену працівником банку, що відкриває рахунок, чи нотаріально;
* документ, що засвідчує особу;
* копії документів про взяття на податковий облік та про реєстрацію в органах Пенсійного фонду, посвідчену нотаріально чи органами, що їх видали.
Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам та їх відокремленим підрозділам, яким виділяються кошти з Державного та місцевих бюджетів для їх цільового використання. Відкриття бюджетних рахунків здійснюється на підставі дозволів, які видаються фінансовими органами — розпорядниками бюджетних коштів, а також заяви клієнта про відкриття рахунку, картки зі зразками підписів осіб — розпорядників рахунків та відбитком печатки. Якщо даний клієнт має в цій установі банку поточний рахунок, то бюджетний рахунок йому може бути відкритий лише на підставі заяви без подання інших документів.
Кредитні рахунки відкриваються на договірній основі юридичним і фізичним особам тими установами банків, які мають право видавати кредити. Кредитні рахунки призначені для обліку заборгованості клієнтів за кредитами комерційних банків.
Депозитні рахунки відкриваються на підставі депозитної угоди між власником рахунку і банком на термін, визначений в угоді. Депозитний рахунок може поповнюватись за рахунок відсотків, нарахованих на депозит. Проведення розрахункових операцій з депозитного рахунку забороняється, як і видача коштів готівкою з нього юридичним особам. Депозитні рахунки для фізичних осіб називаються вкладними.


загрузка...