Зношування і стійкість різальних лезових інструментів. - Ю.М. Внуков, В.О. Залога

ЗМІСТ

Вступ

1.РУЙНУВАННЯ ТА ЗНОШУВАННЯ РІЗАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ІНСТРУМЕНТУ. 1.1.  Працездатність інструменту

1.2. Міцність різальної частини інструменту

1.2.1. Крихке руйнування леза

1.2.2. Пластичне руйнування леза

1.2.3. Оцінка міцності інструментального матеріалу

1.3. Зношування різальної частини інструменту

1.3.1. Контактні процеси на робочих поверхнях леза інструменту

1.3.1.1. Адгезійні процеси при різанні

1.3.1.2. Дифузійні процеси при різанні

1.3.1.3. Поняття про середній коефіцієнт тертя

1.3.2. Вплив зносостійких покриттів на контактні процеси на робочих поверхнях леза інструменту

1.3.3. Види і криві зношування різальної частини інструменту

1.3.4. Механізми зношування інструменту

1.3.4.1. Механічне зношування

1.3.4.2. Адгезійно-втомне (адгезійне) зношування

1.3.4.3. Абразивне зношування

1.3.4.4. Термовтомне (термічне) зношування

1.3.4.5. Окисне (хімічне) зношування

1.3.4.6. Дифузійне зношування

1.3.4.7. Евтектичне зношування

1.3.4.8. Інтегральне (сумарне) зношування інструменту

1.3.5. Критерії зношування різальних інструментів

1.3.5.1. Критерій блискучої смужки

1.3.5.2. Силовий критерій (критерій Шлізенгера

1.3.5.3. Критерій рівного зношування

1.3.5.4. Критерій оптимального зношування

1.3.5.5. Критерій технологічного зношування

1.3.6. Максимально допустиме зношування інструментів

1.4. Особливості зношування інструментів із покриттями

1.5. Аналіз шляхів усунення причин передчасного зношування інструментів

1.6. Поняття про надійність різальних інструментів

1.7. Контрольні запитання

2. СТІЙКІСТЬ ІНСТРУМЕНТУ і ШВИДКІСТЬ РІЗАННЯ, ЩО ДОПУСКАЄТЬСЯ ЙОГО РІЗАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ. 2.1. Залежність «V-T». Поняття про показник відносної стійкості інструменту

2.2. Зв'язок між стійкістю інструменту і швидкістю різання

2.2.1. Визначення оптимальної швидкості різання

2.2.2. Визначення періоду стійкості найбільшої продуктивності

2.2.3. Визначення періоду стійкості найменшої собівартості обробки

2.2.4. Визначення найвигідніших періодів стійкості інструментів

2.3. Вплив умов різання на стійкість інструменту й допустиму швидкість різання

2.3.1. Вплив подачі та глибини різання на допустиму швидкість різання

2.3.2. Вплив умов обробки на допустиму швидкість різання. 2.3.2.1. Вплив оброблюваного матеріалу

2.3.2.2. Вплив матеріалу різальної частини інструменту

2.3.2.3. Вплив геометричних елементів леза

2.3.2.4. Вплив форми передньої поверхні леза

2.3.2.5. Вплив мастильно-охолодних технологічних середовищ (МОТС)

2.3.2.6. Вплив переривчастості процесу різання

2.3.2.7. Вплив допустимої величини зношування інструменту dз

2.4. Діагностика стану різального леза інструменту

2.5. Формули для визначення допустимої швидкості різання при різних методах обробки

2.6. Уніфікована формула швидкості різання

2.7. Роль та ефективність застосування зносостійких покриттів

2.8. Контрольні запитання

3. Типові тести для самоперевірки та модульного контролю знань

4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛзагрузка...